TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 9        2. NEDĚLE POSTNÍ          1. 3. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc únor: Eucharistie a solidarita.

Ne náhodou nenacházíme v Janově evangeliu vyprávění o ustanovení eucharistie, ale vyprávění o „umývání nohou“: tím, že se Ježíš sklonil, aby svým učedníkům umyl nohy, vysvětluje jasným způsobem smysl eucharistie (Jan Pavel II., Mane nobiscum Domine, 28).

Kdy jsem naposledy udělal(a) něco konkrétního pro farnost? Nejsem ve farnosti jen „účastníkem na nedělní mši svaté“?


Velký dík všem, kdo modlitbou doprovázíte naši přípravu na Národní eucharistický kongres. Tento měsíc – v pátek 27. března – budeme v našem chrámu sv. Mořice slavit Pouť ke cti Panny Marie Bolestné. Prosím vás také o modlitbu za všechny poutníky, za Boží požehnání pro celou farnost a město a také o zapojení se do přípravy celé pouti.

otec Josef

Minulou neděli jste při sbírce na „Haléř sv. Petra.“ věnovali ve farnosti sv. Mořice 54. 970,- Kč, ve farnosti Hradisko 5. 404,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost. Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě.

Dnes při mši svaté v Hradisku v 9.15 hod. a u sv. Mořice v 10.45 hod. budou farnosti představeny děti, které se připravují na první svaté přijímání. Celá farnost ať tyto děti a jejich rodiny doprovází modlitbou.

 

ADORACE:

  • v neděli 1. března

o   chrám sv. Mořice – večer v 19.00 hod.

o   kostel Všech svatých v Hradisku – odpoledne od 14.30 hod. (na závěr pobožnosti Křížové cesty).

ZMĚNA! V kapli sv. Kříže není celodenní adorace v neděli 1. února. Koná se v neděli 8. února od 8.30 do 17.00 hod.

  • čtvrtek 5. března

o   kostel Všech svatých v Hradisku – večer od 17.15 hod. (tichá adorace přede mší svatou, během adorace příležitost ke svátosti smíření).

o   NOVĚ! – kostel sv. Mořice od 16.30 hod. (adorace přede mší svatou, během adorace příležitost ke svátosti smíření).

Události ve světě, války a velké utrpení mnoha našich bratří a sester, potřeba obrácení a nutnost oživení naší víry, příprava na eucharistický kongres a jistě i mnoho osobních záležitostí, které je třeba promodlit – zkrátka je mnoho skutečností, které nás zvou sklonit se před Ježíšem, přítomným v eucharistii, a vše mu svěřit.

  • Adorace na první pátek (6. března)
  • kaple sv. Vincence – celodenní  (7.00 – 16.00 hod.)
  • kaple sv. Kříže – v 19.30 hod. (Taizé)

 

Příležitost ke svátosti smíření

  • ve všední dny půl hodiny před začátkem mše svaté
  • čtvrtek před 1. pátkem ve farním kostele v Hradisku – od 17.15 do 17.55 hod.
  • 1. pátek v kostele sv. Mořice – od 15.00 do 17.00 hod.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní:

PÁTEK               16.30 hod.          farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE            14.00 hod.           farní kostel v Hradisku

NEDĚLE            16.30 hod.          kaple sv. Kříže

NEDĚLE            17.30 hod.           kostel sv. Jana Křtitele

 

Nabídka pro postní dobu

Při odchodu z kostela (kaple) si můžete vyzvednout letáček s podněty k rozjímání na druhý postní týden.

Modlitby matek

Maminky, které se chtějí spojit v modlitbě za své děti, zveme do Centra pro rodinu Kroměříž (Stojanovo nám. 4/9) v pondělí 2. března 2015 v 16.30 hod. Děti si mohou hrát v herně.

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 5. března od 9.00 hod. navštíví kněz nemocné po domech.

Příprava dětí na první svaté přijímání

Bližší příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 2. března v 18.00 hod. v Kroměříži u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

Ostatky blahoslavené Matky Terezy

V neděli 15. března budou v kapli sv. Vincence na Malém Vale vystaveny ostatky blahoslavené Matky Terezy a P. Pavel Ryšavý povede od 15 do 16 hodin pobožnost k jejich uctění. Všichni jste srdečně zváni k této události, společnému uctění a k prosbám k této svaté dnešních dní.

 

Tříkrálové bruslení

Oblastní charita Kroměříž zve všechny Tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek na tradiční Tříkrálové bruslení v neděli 8. března 2015 od 12.00 do 14.00 hod. na Zimní stadion v Kroměříži. Jde o poděkování za vaši službu.

Na bruslení a setkání s vámi se těší koordinátor TS

 

Jarní prázdniny v Centru pro rodinu Kroměříž  (9. 3 – 12. 3. 2015)

Zveme děti od 10.00 – 12.00 hod. na dopolední program: „Děti pomáhají dětem,“ misijní dílny – tvoření dárečků. Menší děti za doprovodu rodičů a větší děti, které mají prázdniny a chtějí pomoci dětem z chudých zemí. Vytvořené dárečky budeme prodávat na misijním jarmarku u kostelů (bude upřesněno). Materiál na dárečky hradí Centrum pro rodinu. Výtěžek z prodeje bude zaslán na účet PMD.

Rodiče dětí, které by chtěly strávit v Centru pro rodinu čas od 8.00 hod. – příspěvek 20,- Kč, pokud děti zůstanou do 15.30 hod., doplatí cenu oběda na AG a příspěvek 30, - Kč.

Přihlášky do středy 4. 3. 2015.  www.cpr-kromeriz.cz ,  cpr-kromeriz@seznam.cz, tel: 736 522 814.

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES