TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 9

1. NEDĚLE POSTNÍ

5. 3. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Slovo je darem

Svatý otec se v poselství zamýšlí nad podobenstvím o boháči a Lazarovi (Lk 16,19-31). V závěru píše:

„Podobenství přináší svým pokračováním poselství všem křesťanům. Boháč, jehož bratři ještě žijí, prosí Abrahama, aby k nim poslal Lazara s napomenutím; ale Abraham mu odpovídá: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou.“ A na boháčovu námitku reaguje: „Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“

Tím vystupuje na povrch boháčův pravý problém: kořenem jeho zla je to, že nenaslouchal Božímu slovu; to ho dovedlo až tam, že už nemiloval Boha, a tedy pohrdal bližním. Boží slovo je živou silou, schopnou vyvolávat v srdcích lidí konverzi a znovu je nasměrovat na Boha. Zavírat své srdce před darem Boha, který hovoří, má za následek, že se srdce uzavírá daru, jímž je bratr.

Drazí bratři a sestry, postní doba je příhodným časem pro to, abychom se obnovili setkáním s živým Kristem ve slově, ve svátostech a v bližním.“

Z  Poselství papeže Františka k postní době 2017

 

Pozor změna v pořadu nedělních bohoslužeb!

OD 1. NEDĚLE POSTNÍ BUDE MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. MOŘICE v 10.15 hod.

Ranní mše svatá zůstává v 7.45 hod.

 

Dnes při mši svaté v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. budou farnosti představeny děti, které se připravují na 1. svaté přijímání. Celá farnost ať tyto děti a jejich rodiny doprovází modlitbou. Ve farnosti Hradisko bude toto představení dětí příští neděli.

 

Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii kostela nebo ve farní kanceláři.

 

Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby, jejíž liturgie nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly. Vyjma 4. neděle postní se oltář nezdobí květinami, v liturgických textech se vynechává „Aleluja.“ Církev nás povzbuzuje k častější účasti na mši svaté. Také nám doporučuje rozjímání o utrpení Páně i tím, že při pobožnostech křížové cesty můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

 

Příští neděle 12. března je 2. neděle postní. V pondělí 13. března je výroční den zvolení papeže Františka, tak pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na něž spoléhá.

 

Nabídka pro postní dobu v Hradisku

Modlitba – pokračujeme v modlitbách za "vylosované" spoluobčany ve vlastních obcích, na které se vloni nedostalo. Krabičky budou opět na stolku u vchodu. Je dobré, aby se rodina v přímluvné modlitbě sjednotila.

Půst – tentokrát nabízíme "slovní půst", zájemci si každou neděli mohou odnést na lístečcích podněty do nového týdne, podrobnosti jsou v úvodním textu letáčku.

Almužna – forma tradičních papírových krabiček Charity nebo je možné částku vložit do jedné z označených pokladniček v kostele, jejich obsah bude na Květnou neděli přidán k výtěžku z krabiček.

 

Adorace

·         neděle 5. března – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         neděle 12. března – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní

STŘEDA                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

PÁTEK                         16.30 hod.                    farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE                      14.00 hod.                    farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                    kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

 

Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve farnosti sv. Mořice v pondělí 6. března v 18.00 hod. na vikárce, ve farnosti Hradisko ve středu 8. března v 18.00 hod. na faře.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Ke Společenství Malé školy modlitby se můžete připojit v pondělí 6. března 2017 v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

se koná ve středu 8. března v 18 hod., tentokrát v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul. Srdečně zveme další muže.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 9. března 2017 od 14.30 hod. srdečně zveme všechny seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem za přítomnosti P. Jiřího Orsága, který nám tentokrát přiblíží SVATÉHO ZIKMUNDA. Budeme moc rádi, když se naše společenství „rozroste“, tak nezůstávejte doma a přijďte mezi nás! Těšit se můžete také na modlitbu, příjemné posezení u kávy nebo čaje, popovídání. Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na webu Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž: www.cpr-kromeriz.cz

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 11. března 2017 do Křestní kaple kostela sv. Mořice. Od 14.00 hod. zde bude mše svatá a po ní se sejdeme v Děkanátním centru pro rodinu na Stojanově nám. 4/9. Toužíte-li žít svaté evangelium Ježíše Krista podobně jako ho žili svatý František a svatá Klára – žít život v pravdě a lásce, pak neváhejte a přijměte naše pozvání, na věku nezáleží! Tento řád nevyžaduje opuštění dosavadního prostředí, ani zříci se manželství nebo plnění úkolů ve světě. 

 

SETKÁNÍ KŘESŤANSKÝCH PODNIKATELŮ - BUDOVÁNÍ TÝMU

První letošní setkání křesťanských podnikatelů KOMPAS se koná ve čtvrtek 16. března 2017 od 18.00 hodin v olomouckém Centru Aletti (Křížkovského 2). Setkání začne v 18.00 hodin slavením mše sv. v místní kapli. Hlavním hostem setkání bude podnikatel Ján Košturiak, spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia (jedna z největší poradenských a školících organizací v oblasti průmyslového inženýrství).

Beseda se zaměří na jeho cestu v podnikání, při které se z něj stal profesionál schopný nabízet individuální řešení pro své zákazníky, a na jeho dovednost budovat tým výkonných lidí. Musel pro svou činnost obětovat něco ze svých křesťanských zásad? Jak zvládá rozvíjet svůj duchovní život a mohou se podle něj světy byznysu a víry v dobrém propojovat? Více na www.krestanskypodnikatel.cz

 

VIII. POSTNÍ REKOLEKCE PRO OTCE I MATKY

V prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži se ve dnech 17. – 19. března 2017 sejdou členové hnutí Modlitby matek a Modlitby otců k duchovní obnově na téma Modlitba za rodinu, děti a manželství“.  

Program otevře v pátek 17. března od 19 hod. večerní mše svatá. Sobota bude věnována přednáškám, které povede MUDr. Jitka Krausová z olomouckého arcibiskupství a P. Radek Sedlák. Nebude chybět Denní modlitba církve ani beseda s přednášejícími. Neděle nabídne reflexi přednášek, mši svatou v kostele sv. Mořice a po obědě svátostné požehnání. Více informací a přihlašování na: http.//www.ado.cz/planovane-akce/clenove-hnuti-modlitby-matek-otcu-se-sejdou-k-postni-rekolekci-0, popř. u P. Josefa Červenky, tel. 731 621 105.  Přihlášku je třeba odeslat do 12. března na: postnirekolekce@seznam.cz

 

VÍKEND PRO MATKY A DCERY

Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice zve maminky a jejich dcery na společný víkend v termínu od 17. do 19. března 2017 na faru v Dřevohosticích. Víkend je zaměřen na prohloubení vzájemného vztahu matky a dcery formou společných prožitků (výtvarné tvoření, workshop pod vedením lektorky, vycházka, modlitba, biblické tance. Doporučený věk dcery je od 10 let výše. Cena za matku i dceru – 1400 Kč. S sebou: osobní věci, přezůvky, spacák + prostěradlo, oblečení do přírody a na program, případně sukni na biblické tance. Podrobnosti budou zaslány po přihlášení nacprhranice@ado.cz či telefon: 736 239 179. Přihlašování nejpozději do 10. března 2017.

 

POSTNÍ REKOLEKCE S P. MARIÁNEM KUFFOU

pro rodiče studentů AG a přátele školy se uskuteční 31. 3. – 1. 4. 2017 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a je určena pro starší 25 let. Možnost účasti: Pátek a sobota (300 Kč za nocleh, oběd, snídaně a účast. poplatek) nebo jen sobota (150 Kč za oběd a účast. poplatek). Přihlašování do 24. 3. 2017 na www.agkm.cz. Více na tel. 731 604 374.

 

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES