TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 23

12. neděle v mezidobí

21. 6. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

POŘAD BOHOSLUŽEB AKTUÁLNÉ V PDF


Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k Tobě; vždyť Ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést.

(vstupní modlitba z nedělní liturgie)

 

 

Co takhle dárek pro tátu?

Do naší země pomalu proniká tradice známá ve světě: slavit třetí neděli v červnu (letos 21. 6.) jako Den otců. Vyprošujme všem tatínkům Boží požehnání pro jejich úkoly a poslání.

P. Josef

 

„Obyčejný dobrý táta je takový muž, který spolu se svou ženou vytvoří ze svého bytu či domečku domov, kde se dá krásně žít, kde je možno se smát i plakat, kde se lidé mezi sebou poškorpí, ale zase hned usmíří. Je to domov, kde je všem dobře.“

(Phil Bosmans: Ano životu, str. 65)

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v dnešním úryvku evangelia (Mt 10,26-33) Pán Ježíš říká svým učedníkům: „Nebojte se!“. A toto povzbuzení patří i nám. Neboť důvěřujeme-li našemu nebeskému Otci, který se o nás stará, nemáme důvod ke strachu. Pane Ježíši, děkujeme Ti za ujištění, že v Božích očích máme velkou cenu! A prosíme Tě, pomáhej nám být odvážnými a žít podle Tvých přikázání, i kdyby se nám za to druzí posmívali. Kéž Tě svým chováním nikdy nezapřeme. Amen.

 

Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary.

 

Dnešní mše svatá v 7.45 hod. v kostele sv. Mořice je sloužena na úmysly dané při Noci kostelů a za všechny, díky nimž se mohla tato akce ve farnosti uskutečnit.

 

Dnes ve farnosti Hradisko přistoupí 4 dívky k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá je obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY v den prvního sv. přijímání mohou získat nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

 

UPOZORNĚNÍ

Ve farnosti sv. Mořice: Ve středu 24. 6. bude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele  v 18 hod. Mše svatá v kostele sv. Mořice NEBUDE.

A příští neděli (28. 6.) budeme slavit poutní mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele 18 hodJe sloužena za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, za dobrodince tohoto kostela a celé naše farní společenství.

Ve farnosti Hradisko: Ve středu 24. 6. bude sloužena mše svatá v 19 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek. Ve čtvrtek 25. 6. mše svatá NEBUDE.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Středa 24. 6. – slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

Příští neděle 28. 6. je 13. v liturgickém mezidobí.

 

Bohoslužby ve farnosti sv. Mořice

Kaple Povýšení sv. Kříže je již pro veřejnost otevřena. Také v ostatních kostelech a kaplích jsou slaveny pravidelné bohoslužby.

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Ve farnosti sv. Mořice příští neděli (28. 6.) při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí poprvé ke svatému přijímání 2 dívky a 2 chlapci. I přes složité období koronaviru dokončili přípravu. Provázejme je svými modlitbami. Zpověď dětí před prvním svatým přijímáním se koná v pátek 26. 6. v 15.30 hod. ve farním kostele. Příležitosti ke zpovědi mohou využít také rodiče, kmotři a příbuzní těchto dětí.

 

ADORACE

Upozornění: v neděli 21. 6. a 28. 6. NEBUDE adorace v kostele sv. Mořice.

 

Přihlášky do výuky náboženství

Milí rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, a také studentům gymnázia a dalších středních škol rovněž nabízíme výuku náboženství. Přihlášky do náboženství pro příští školní rok jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Prosíme, vyplňte je a odevzdejte co nejdříve.

 

MŠE SVATÁ NA ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži slaví mši svatou na závěr školního roku ve čtvrtek 25. 6. v 10 hod. v kostele sv. Mořice.

 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

Arcibiskup Jan Graubner udělí v sobotu 27. 6. 2020 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení třem jáhnům, absolventům Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Je mezi nimi Mgr. Milan Maštera, který působil jako jáhen na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Primiční mši svatou oslaví v neděli 28. 6. od 15 hod. ve Vyškově – Dědicích (kostel Nejsvětější Trojice). Informace o primicích diecézních kněží v celé ČR najdete na www.primice.cz. Jáhenské svěcení v Olomouci bude v sobotu 11. 7.

S vděčností provázejme budoucí novokněze a jáhny svými modlitbami a vyprošujme jim vytrvalost v povolání a hojnost darů Ducha Svatého do jejich nové služby.

 

Pouť dětí na začátku prázdnin na Svatém Hostýně

se uskuteční v sobotu 27. 6. Mše svaté za děti a mládež budou slouženy v 9 hod. a 10.15 hod.

 

DEN DĚTÍ

na zahradě nemocnice Milosrdných sester na Malém Valu se uskuteční v pondělí 29. 6. od 14 do 17 hod. Všechny děti jsou srdečně zvány a mohou se těšit na soutěže, jízdu sanitkou, skákací hrad i občerstvení. Vyhrává každý a vstup je ZDARMA!

 

FESTIVAL FORFEST 2020

Dnes večer (21. 6.) od 20 hod. se v našem kostele sv. Mořice koná další z koncertů Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením: Za varhany usedne Karel Hiner a housle rozezní Bohuslav Matoušek. A v následujících dnech jsme zváni na tři hudební vystoupení do kostela sv. Mořice a to vždy od 20 hod.: V pátek 26. 6. zazní varhanní recitál Petra Vacka, v sobotu 27. 6. usedne k varhanám Karel Martínek a v neděli 28. 6. se můžete těšit na koncert sboru VOX IUVENALIS, který řídí sbormistr Jan Ocetek.

Podrobnosti jsou na plakátě a na www.forfest.cz, včetně programu na další dny. Srdečně zvou pořadatelé.

 

DUCHOVNÍ OBNOVY pro dívky (10 - 13 let)

KDE: v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříži. KDY: v létě (28. - 31. 7. 2020) nebo na podzim (6. - 8. 11. 2020). Podrobnosti a přihlašování u sestry Emanuely na duchovniobnova@seznam.cz.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI: sv. Josef Cafasso

Josef Cafasso pocházel z chudé italské rodiny, podařilo se mu vystudovat (byla to finančně náročná záležitost) a stát se knězem. Byl velmi drobné postavy, ale svými vlastnostmi - mírností, činorodou láskou, přísnou životosprávou a dobrotou - si získal respekt jak v době studií, tak později v duchovní správě. Docházel také do turínské věznice, kde navštěvoval odsouzence a mnoho se jich vrátilo k Bohu. O několik let mladší Jan Bosco ho v tom následoval. Svatý Josefe Cafasso, pros za nás!


Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES