TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VII. / č. 32

28. neděle v mezidobí

11. 10. 2020


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Papež František se na nás v NALÉHAVÉM ÚMYSLU na měsíc říjen 2020

obrací výzvou:

MODLEME SE, ABY TI, KDO MAJÍ JAKOUKOLI PRAVOMOC V BOŽÍM LIDU, JI VYKONÁVALI PRO DOBRO VŠECH A PRO ŠÍŘENÍ EVANGELIA.

(Více na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

Pozdrav a prosba z jednání Stálé rady České biskupské konference

Pozdravujeme vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie Růžencové. Prosíme vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami, či společně v rodinách. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí.“ (Pozn.: Text této modlitby jsme v našem zpravodaji zveřejnili minulý týden).

Pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer cituje na www.cirkev.cz z Apoštolského listu papeže sv. Jana Pavla II. „O modlitbě svatého růžence“ tento text: „... Růženec je vzdálen jakémukoli útěku před problémy světa. Pobízí nás, abychom na ně nahlíželi odpovědně a velkoryse, a dává nám sílu, abychom jim čelili s jistotou Boží pomoci a pevným úmyslem vydávat v každé situaci svědectví o «lásce, neboť ona je svorník dokonalosti» (Kol 3,14)“ (č. 40).

 

Minulý týden jsme si dali za úkol modlit se růženec zvláště za obnovu rodin a za růst kněžských a řeholních povolání. Spojme tyto důležité úmysly a modleme se růženec s velkou důvěrou v Boží lásku a mocnou přímluvu Panny Marie.

P. Josef

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Tuto neděli 11. 10. dopoledne jsou navíc slouženy mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele, a to v 8.15 hod., v 9.30 hod. a v 10.45 hod. Tak je dána možnost účastnit se mše svaté v menším počtu a s většími rozestupy.

Kaple Povýšení sv. Kříže v klášteře na Koperníkově ulici a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici jsou uzavřeny pro veřejnost.

Děkujeme, že dodržujete povinnost účastníků bohoslužeb mít roušku po celou dobu bohoslužby, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie, a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Během liturgie se nezpívá a maximální počet účastníků bohoslužby tuto neděli je 100 sedících osob.

 

V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje jsou Vládou ČR formulována další opatření k zamezení šíření koronaviru. Sledujte prosím nedělní ohlášky v našich kostelech.

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milé princezny a stateční rytíři, z dnešního evangelia (Mt 22,1-14) se dovídáme, že každý je pozvaný žít v Božím království, avšak ne každý pozvání zaslechne a přijme. Možná by těm lhostejným pomohlo svědectví našeho života - kdyby na nás viděli, že žít jako obyvatelé Božího království znamená dělat všechno s radostí a láskou, jak jsme se dověděli minulou neděli. Mohou na nás naši spolužáci a sousedé vidět, že jsme radostní a laskaví? Že se nevztekáme, neodmlouváme, nevyrušujeme ve škole nebo nepodvádíme, ale všechno děláme poctivě, s radostí a láskou? Přesně tak to dělali první křesťané a lidé kolem nich žasli. A díky tomu se šířilo Boží království do dalších rodin.

Jestli si doma pečlivě lepíte kartičky do obrázku, tak už se vám pomalu odkrývá kříž. Kříž je největším projevem lásky Pána Ježíše k nám. On z lásky k nám zemřel na kříži, abychom my mohli žít v Božím království. Bez toho by to nešlo. Proto vždycky, když vidíme kříž, vzpomeňme si na tuto jeho velikou lásku ke každému z nás a dělejme s radostí a pečlivostí i to, do čeho se nám nechce, a Ježíš nám pomůže!

 

Minulou neděli jste v kostele sv. Mořice při sbírce pro Mary´s meals přispěli hotově do pokladničky u kostelního vchodu částkou 2 858 Kč, což umožní nasytit více jak 6 dětí po celý školní rok. Za každý váš dar jménem dětí upřímně děkují dobrovolníci MM Kroměříž.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Čtvrtek 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Pátek 16. 10. – sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Hedvika

Sobota 17. 10. – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE

připadá na příští neděli 18. 10. O misijní neděli se koná SBÍRKA NA MISIE s cílem podpořit projekty šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů světa.

 

V obou našich farnostech bude možné si zakoupit Misijní kalendář. Dary za kalendář podpoří projekty Papežského misijního díla dětí (PMDD). Údaje potřebné k úhradě daru najdete na složence uvnitř kalendáře. Děkujeme.

 

MISIJNÍ MOST MODLITBY

je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní nedělí. V předvečer, tj. v sobotu 17. 10. od 21 hod., přijměme i my v našich rodinách pozvání Svatého otce Františka a sjednoťme se v rámci tzv. Misijního mostu modlitby. Prosme zvláště za šíření evangelia po celém světě, za dar víry, za misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, nemocné či jakýmkoli způsobem strádající a potřebné…

 

Výstava – Na misii v Peru

V kostele sv. Mořice bude k Misijní neděli připravena výstava fotografií z misijního působení našeho kaplana P. Augustina v Amazonii v Peru.

 

ADORACE v neděli 11. 10.

K „tichému rozmlouvání s Pánem“ před vystavenou Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice neděli 11. 10. od 19 do 20 hod.

 

Ve středu 1410. si připomínáme VÝROČNÍ DEN biskupského svěcení Mons. Josefa Nuzíka a Mons. Antonína Baslera. Pamatujme na ně v modlitbě.

 

A také ve středu slaví své narozeniny P. Václav Altrichter. Ze srdce mu blahopřejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání, dobré zdraví a stálou ochranu Panny Marie.

 

MÁME PŘÁTELE I V NEBI – sv. Markéta Marie Alacoque

Markéta žila v 17. století ve Francii, v době, která měla ještě daleko do francouzské revoluce, ale i tehdy se objevovaly různé postoje k víře v Boha, zejména přísný jansenismus. Díky zázračnému uzdravení v mládí odešla z vděčnosti sloužit Bohu do kláštera. Život v klášteře nebyl ale příliš idylický, zvláště poté, co se Markétě zjevil Ježíš a svěřil jí poslání, že má svým životem prohloubit úctu k jeho Nejsvětějšímu Srdci. Zavedení pobožností „devíti prvních pátků“ má souvislost právě s její celoživotní touhou sloužit Bohu a milovat ho. Svatá Markéto Marie Alacoque, pros za nás!

 

Diář za pomoc pro Haiti a Ukrajinu

Všechny Vás zdravím a obracím se na Vás s prosbou o zprostředkování pomoci na Haiti a Ukrajinu prostřednictvím daru, který bude „odměněn“ diářem.

Poskytnutím příspěvku ve výši 300 Kč dárce přispěje na podporu humanitárních projektů Arcidiecézní charity Olomouc. Projekt „Studijní fond“ umožňuje vzdělání pro sociálně slabé dětí na Ukrajině a projekt „Střecha nad hlavou“ zajišťuje bydlení pro nejchudší haitské rodiny. V diáři najdete mj. obrázky a výroky dětí z Haiti i Ukrajiny, které vyjadřují jejich přání a sny s ohledem na složitou životní situaci. Tisk diáře zaplatil sponzor, proto 100% z výtěžku půjde přímo na pomoc.

Diář lze objednat na e-mailu info@acho.charita.cz. Na požádání vystavíme potvrzení o daru a při objednávce nad 10 ks je poštovné zdarma.

Ve společenství modlitby zůstává P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO. Copyright © 2020

Odhlásit TRIO EXPRES