TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník VI. / č. 27

22. neděle v mezidobí

1. 9. 2019


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.


V obou našich farnostech zahajujeme nový školní rok obětováním mše svaté za děti, školní mládež, studenty, učitele a vychovatele. Všem vyprošujeme Boží požehnání. Pamatujeme také na všechny rodiče. Zároveň zvláště vás rodiče prosím, abyste nejen přihlásili své děti do výuky náboženství, ale doprovázeli je, povzbuzovali a pomáhali jim rozvíjet dar víry. Mši svatou zaměřenou pro děti máme jen první a třetí neděli v měsíci. Ale kartičky k evangeliu dostávají děti každou neděli. Využijte je, jak je o tom psáno níže v textu.

(P. Josef)

 

 

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ (1. 9.)

Římskokatolická církev se přidala ke slavení toho dne v roce 2015 v návaznosti na vznik encykliky papeže Františka: Laudato si – Buď pochválen – Encyklika o péči o společný domov. Výzva letos směřuje ke společné MODLITBĚ ZA ZEMI po slavení nedělení mše svaté, doma nebo někde v přírodě kdykoliv během dne, nejlépe u nějakého křížku nebo poutního místa… Především je to výzva, aby náš vtah k přírodě a celému stvoření vycházel z našeho vztahu ke Stvořiteli.

 

DOMA JE DOMA

A nezůstaňme lhostejní ani k problému podfinancování domácí zdravotní péče a hrozbě jejího zániku. Jak můžeme pomoci my? V sakristii kostela sv. Mořice a ve farní kanceláři jsou k dispozici podrobnější informace a podpisové archy k petici: DOMA JE DOMA – PETICE ZA ZÁCHRANU DOMÁCÍ PÉČE placené ze zdravotního pojištění. CÍLEM petice je přimět politiky zajistit dostatečné a udržitelné financování domácí zdravotní péče, která tak zůstane dostupná pro každého.

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Děti dnes na konci mše svaté dostávají malé plastové krabičky, do nichž mohou po celý školní rok sbírat obrázky (kartičky) s aktivitami, které souvisí s nedělním evangeliem. Ke krabičce děti obdrží „úvodní“ kartičku s jednoduchým návodem, kartičku k dnešnímu evangeliu a plakátek s očíslovanými políčky, kam budou nalepovat rožky získaných kartiček a skládat mozaiku s překvapením.

METODIKA ke kartičkám je k dispozici na www.katechetiolomouc.cz a ve stručnosti ji pro aktuální neděli otiskneme také v Triu expres. V dnešní uspěchané době není vůbec jednoduché vyčlenit si každý týden čas, abychom si znovu s dětmi přečetli nedělní evangelium a popovídali si o něm, nicméně je to „bohatě úročená investice“ letos navíc s překvapením.

 

Milí rodiče a milé děti, v dnešním evangeliu (Lk 14,1.7–14) Pán Ježíš reaguje na chování hostů, kteří si na hostině vybírají přední místa. Jak je to s námi? Chceme se prosadit za všech okolností nebo dokážeme ustoupit? Máme v úctě každého člověka? JEŽÍŠ NÁS UČÍ VIDĚT I DRUHÉ LIDI OKOLO NÁS. Čeho si vážíte na kamarádovi nebo sourozenci? Proč? Zkuste mu to říct nebo mu za to poděkovat! VŠICHNI JSME U BOHA STEJNĚ DŮLEŽITÍ A VŠECHNY NÁS MÁ RÁD!

 

UPOZORNĚNÍ:

Dnes, tj. v neděli 1. 9. NENÍ mše svatá v kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu.

 

Tuto neděli v 9.15 hod. v Hradisku a v 10.15 hod u sv. Mořice je sloužena mše svatá za děti, školní mládež, studenty, učitele a vychovatele s prosbou o požehnání do nového školního roku. Dětem budou při mši svaté požehnány aktovky, školní brašny nebo školní pomůcky.

 

Rovněž dnešní neděli (1. 9.) od 16 hod. jste srdečně zváni na muzikál AŽ NA SMRT o umučení a vzkříšení Ježíše Krista, který se odehraje v Kroměříži na farní zahradě u kostela Panny Marie. Za nepříznivého počasí se uskuteční v kostele sv. Mořice v Kroměříži.  Více informací na www.credonf.cz nebo tel. 720 053 197.

 

SBÍRKA školních a výtvarných potřeb pro děti v nouzi

Církevní základní škola v Kroměříži pořádá od pondělí 2. 9. do pátku 13. 9. sbírku školních a výtvarných potřeb pro děti v nouzi. Sběrné místo CZŠ Velké nám. 49 a AG Pilařova 3. Více na www.czs–km.cz a na plakátku.

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 2. 9. bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro žáky, studenty i rodiče mše svatá v našem kostele svatého Mořice v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup Mons. Josef Nuzík.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 3. září – památka sv. Řehoře Velikého, papeže

Čtvrtek 5. září – sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice

 

Příští neděle 8. 9. je 23. v liturgickém mezidobí.

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB

·         Končí prázdninový pořad bohoslužeb a začíná pořad obvyklý ve školním roce. Na MŠI SVATOU v kostele sv. Jana Křtitele každou středu v 18 hod. zveme studenty ze všech středních škol a učilišť. Jinak je pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Mořice i v Hradisku beze změny.

·       V kapli Povýšení sv. Kříže BUDE sobotu 14. 9. mše svatá už v 10.30 hod. (mše svatá v 11.30 hod. nebude) a v neděli 15. 9. BUDE mše svatá opět v 10.30 hod. (mše svatá v 7.30 hod. nebude).

 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH na poslední čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii a ve farní kanceláři.

 

ADORACE

Neděle 1. 9. – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30–17 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14 hod., kostel sv. Mořice (19–20 hod.)

Čtvrtek 5. 9. – kostel Všech svatých v Hradisku (18.15–19.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 6. 9. – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7–16 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 8. 9. – kostel sv. Mořice (19–20 hod.)

 

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek před prvním pátkem (5. 9.) – kostel Panny Marie (9–11 hod.), v kostele Všech svatých v Hradisku (18.15–19.00 hod.)

První pátek v měsíci (6. 9.) – kostel sv. Mořice (15–17 hod.)

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 5. 9. dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.

Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku na faře u kostela Panny Marie:

Rozvrh hodin na faře:

1. třída – úterý (15.00 – 15.45 hod.)

2. třída – úterý (16.00 – 16.45 hod.)

3. třída – středa (15.00 – 15.45 hod.) – příprava na první svaté přijímání

4. – 5. třída – čtvrtek (15.00 – 15.45 hod.)

6. – 9. třída – čtvrtek (16.00 – 16.45 hod.)

Náboženství začne v týdnu od pondělí 16. 9. 2019.

Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově začne v pondělí 9. 9. ve 12.00 hod. 1. třída, ve 12.45 hod. 2. – 5. třída.

Studenti středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice.

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

PŘIHLÁŠKY do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

 

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

Ve farnosti sv. Mořice – v úterý 3. 9. v 19 hod. v Centru pro rodinu, ve farnosti Hradisko – ve čtvrtek 5. 9. ve 20 hod. na faře.

 

JEDNÁNÍ EKONOMICKÉ RADY

Ve farnosti Hradisko – v pondělí 2. 9. v 18.30 hod. na faře, ve farnosti sv. Mořice – ve středu 4. 9. v 15.30 hod. na faře.

 

SETKÁNÍ MUŽŮ V HRADISKU

Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 4. 9. v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání do Centra pro rodinu (za kostelem sv. Mořice) v sobotu 7. 9. od 14 hod. Mše svatá nebude. Setkání je otevřeno i pro nové zájemce.

 

ADORAČNÍ DNY

pátek 20. 9. – farnost Hradisko

neděle 22. 9. – farnost sv. Mořice

 

POUTĚ

sobota 14. 9. – Povýšení svatého Kříže (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester svatého Kříže na Koperníkově ul.)

neděle 22. 9.poutní slavnost ke cti sv. Mořice a jeho druhů, mučedníků

pátek 27. 9. – sv. Vincence z Paula (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu)

sobota 28. 9. – Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

 

PUTOVÁNÍ relikvie sv. Vincence de Paul

„Milosrdná láska získává svět“. V rámci putování relikvie po České republice ve dnech od 28. 10. do 14. 11. bude možné uctít ostatky sv. Vincence de Paul také v Kroměříži v kapli sv. Vincence de Paul na Malém Valu, a to v pátek 1. 11. od 10 do 15 hod.

 

Přednáška: OD VRCHOLŮ K LIDEM

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 11. 9. 2019 přednášku horolezkyně a matematičky Diny Štěrbové z Univerzity Palackého na téma „Od vrcholů k lidem“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19 hod.

 

POUŤ ŽEN s farností Panny Marie

na Horu Matky Boží v Králíkách se uskuteční v sobotu 28. 9. s odjezdem autobusu v 7 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Na PROGRAMU: mše svatá (10 hod.), poté prohlídka areálu, společný oběd, křížová cesta (14 hod.), návštěva Památníku obětem internace v Králíkách a odjezd domů (16.30 hod.). Cena 550 Kč (autobus, oběd, vstupné). Přihlašování nejpozději do 22. 9. v sakristii nebo farní kanceláři farnosti Panny Marie.

 

POPELKA NAZARETSKÁ

Hudebně–literární pásmo o životě Panny Marie zazní v neděli 22. 9. ve 14 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně. Text: Václav Renč. Hudba: Vít Petrů. Účinkují chrámové sbory ze Štramberka a Závišic. Vstupné dobrovolné na podporu nadace Cesta 121.

 

SETKÁNÍ SCHOL

V letošním roce se v každém děkanátu koná setkání schol, na které jsou zvány scholy ze všech farností tvořících děkanát. V našem děkanátu se toto setkání uskuteční v sobotu 12. 10. 2019 a bude zahájeno mší svatou v kostele Panny Marie v Kroměříži v 9 hod. Následující program bude probíhat na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Každá schola si připraví 2 písničky a jeden žalm. Nejde o soutěž, ale setkání, na kterém se mohou účastníci navzájem povzbudit. Proto jsou zvány i scholy, které teprve začínají, nebo maminky či tátové s dětmi, kteří hledají inspiraci, jak i v malé farnosti založit scholu. Setkání zajišťuje mládež děkanátu. Pro více informací si mohou vedoucí schol napsat na e-mail: mladezkromeriz@signaly.cz. Tam je také třeba poslat přihlášku, a to nejpozději do 22. 9. Cena za účastníka 50 Kč.

Těší se na Vás animátoři a kněží děkanátu.

 

Kurz „KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE 2“

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí v rámci Celoživotního vzdělávání kurz „KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE 2 pro děti 6–9 let“. Více informací na plakátě nebo na www.cmtf.upol.cz

 

Konference – PODNIKÁNÍ PODLE DUCHA

Velehrad, Stojanovo gymnázium, v sobotu 21. 9. Hlídání dětí zajištěno. Více na www.krestanskypodnikatel.cz

 

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA

Biskupové českých a moravských diecézí zvou ke společnému putování do Říma. Pouť k 30. výročí svatořečení sv. Anežky České se uskuteční 11.–13. 11. 2019. Národní pouť do Říma bude po návratu do ČR pokračovat do svatovítské katedrály v Praze, kde hlavní bohoslužbu bude sloužit v sobotu 16. 11. 2019 kardinál Dominik Duka. Více na plakátku a na: www.bihk.cz.

 

 

 

NEDĚLE 1. září

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ

 

MODLITBA za Zemi

(Laudato si – Buď pochválen – Encyklika o péči o společný domov)

 

Všemohoucí Bože,

přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů,

ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,

vlej nám sílu své lásky, abychom pečovali o život a krásu.

Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.

Bože chudých,

pomáhej nám vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,

kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.

Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho,

abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.

Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody

na úkor chudých země.

Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,

s úžasem kontemplovat a uznávat,

že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu

hluboce sjednoceni se všemi tvory.

Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny.

Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 1. 9. 2019, 22. mzd (1. pátek)

Pomáhej nám poznávat, hledat a darovat to, co je užitečné pro naše bližní, aby snáze dosáhli spásy.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Pomáhej nám poznávat, hledat a darovat …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Naslouchání Božímu slovu

Žádná jiná modlitba není tak hluboká, jako modlitba, která se v nás rodí vlivem Božího slova, protože žádné slovo se nás nedotýká tak hluboko jako Boží slovo.
Jen ono dokáže vejít do hlubin našeho srdce, kam se nedostane náš rozum.

Dokáže sestoupit do oněch zákoutí srdce, kterých si nejsme vědomi, které skrýváme a nechceme před Bohem otevřít. Pokud jsme velkorysí a velkodušní, Boží slovo bude pomalu a trpělivě otevírat všechna zákoutí našeho srdce. Tak jsme se naučili modlit tím, co je v nás nejhlouběji skryto. Nikdo z nás nedokáže vydolovat čistou a pravdivou modlitbu.

Ve Slově Duch svatý "přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním" (Řím 8, 26). Probouzí v nás pravdivou a čistou modlitbu. Díky němu se dokážeme modlit celým srdcem jako dítě. To on v našich srdcích volá: .Abba, Otče!" (Gal 4, 6).

Vlivem Slova pravdy, všemohoucího Slova je naše modlitba srdce pravdivá a mocná. Stává se silou, jestliže dovolíme, aby Slovo, jež námi hýbe, nás dovedlo k tomu, že si před Pánem "vylijeme srdce". K takové modlitbě nás vybízí žalmista: "Před ním si vylévejte srdce" (Žl 61/62, 9).

Krzystof Wons SDS: Uvěřit Ježíši


Copyright © 2019

Odhlásit TRIO EXPRES