TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 15

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

15. 4. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Týden modliteb za duchovní povolání (16. – 22. 4. 2018)

 

Když mluvím s mladými, nevěřím, že by mohli hledat vzácnější perlu, než je poznání jejich životního povolání.“

(Don Bosco)

 

Po celý týden, který je před námi, jsme zváni k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. Prosím, pamatujme na tento úmysl a prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu.

P. Josef

 

Dnes se koná celonárodní sbírka na obnovu domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. Všem vám, dárcům, upřímné „Pán Bůh zaplať“ za vaši štědrost.

 

Poděkování za sbírku Haléř sv. Petra

Mons. Angelo Becciu, substitut Státního sekretariátu státu Vatikán, tlumočil prostřednictvím dopisu Apoštolské nunciatury Praha, poděkování Svatého otce Františka za příspěvek naší arcidiecéze do sbírky Haléř svatého Petra. Výše našeho příspěvku činila 3 392 037 Kč. V dopise se kromě jiného píše: „Svatý otec Vám děkuje za gesto církevní solidarity a obnovený vztah k Jeho univerzální apoštolské službě, a zatímco prosí o modlitbu za svou osobu a svou službu Církvi, svolává nebeskou ochranu Panny Marie a ze srdce uděluje Vám a všem, kteří jsou svěřeni Vaší pastorační péči zvláštní apoštolské požehnání.“

 

Nová apoštolská exhortace papeže Františka

Papež František vydal apoštolskou exhortaci Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte). Téma: O povolání ke svatosti v současném světě. V úvodu mimo jiné píše: Pán nás chce mít svatými a neočekává, že se spokojíme s průměrnou, ředěnou a nekonzistentní existencí. Již první stránky Bible různými způsoby podávají povolání ke svatosti.

Rád spatřuji svatost v trpělivém Božím lidu: v ženách, které s tolikerou láskou vychovávají svoje děti, v mužích, kteří pracují, aby domů přinesli chléb, v nemocných, starých řeholnicích, které se stále usmívají. V tomto vytrvalém každodenním ubírání se vpřed spatřuji svatost bojující církve. Častokrát jde o svatost „odvedle“, tedy o ty, kteří žijí blízko nás, jsou odleskem Boží přítomnosti.

Záleží na tom, aby každý věřící rozpoznal svoji vlastní cestu a dal vzejít tomu nejlepšímu ze sebe, co do něho zcela osobně vložil Bůh, a nevyčerpával se ve snaze napodobovat něco, co není zamýšleno pro něho.

Svatost je nejkrásnější tvář církve.

 

V pondělí 16. dubna si připomínáme 8. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ.  

 

Rovněž v pondělí 16. dubna oslaví své 91. narozeniny emeritní papež Benedikt XVI. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie.

 

Příští neděle 22. dubna je 4. neděle velikonoční – neděle Dobrého pastýře a Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

ADORACE v neděli 15. 4. a 22. 4.

K „tichému rozmlouvání s Pánem“ před Nejsvětější svátostí jste co nejsrdečněji zváni do kostela sv. Mořice v neděli 15. a 22. dubna vždy od 19 do 20 hod.

 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí ve farnosti sv. Mořice pokračuje ve čtvrtek 19. dubna v 18 hod. na vikárce.

 

VEČER CHVAL

Zveme vás na další z pravidelných večerů chval, který se bude konat ve středu 18. dubna od 19.00 (po studentské mši sv.) v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia. Modlitbu chval povede kapela z kroměřížského projektu IGNITE  ("zažehnout"), můžete se těšit i na slovo povzbuzení, svědectví a malé občerstvení. 

Srdečně zve nadační fond Credo a Pastorační centrum AG KM

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Ke Společenství Malé školy modlitby se sejdeme v pondělí 23. dubna v 9.30 hod. v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

Zve P. Václav Altrichter

 

PASTORAČNÍ RADA farnosti sv. Mořice

Členové nové pastorační rady farnosti sv. Mořice se sejdou v úterý 24. dubna od 19 hod. na vikárce.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů se koná ve středu 18. dubna v 19.00 hod. na faře v Hradisku.

Srdečně zve a na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

NOVÁ CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA v Kroměříži

Arcibiskupství olomoucké 1. září 2018 otevírá novou Střední odbornou školu svatého Jana Boska v Kroměříži se zaměřením na lesnictví a zemědělství s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesních strojů a Zemědělec – farmář. Pro absolventy připravujeme nástavbové studium k získání maturity.

Škola dává důraz na poctivost, profesionalitu, čestnost, profesní hrdost a spolehlivost.

O internát a celý výchovný proces se budou starat Salesiáni Dona Boska.

PŘIHLÁŠKU je možno podat už jen do pátku 20. dubna 2018 a to i v případě, že už jste odeslali přihlášky na jiné školy. Více informací v letáku a na vývěsce.

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Centrum pro rodinu (CPR) Kroměříž vyhlašuje u příležitosti TÝDNE PRO RODINU výtvarnou soutěž na téma: NAŠE RODINA. S rodiči i sourozenci prožíváte společné chvíle. Podělte se a nakreslete, co jste spolu prožili, prožíváte nebo chcete prožít.

Soutěží se ve 4 kategoriích (kategorie MŠ – 3 až 6 let, I. kategorie – 1. až 3. ročník, II. kategorie – 4. až 6. ročník*), III. kategorie – 7. až 9. ročník*). Pozn. *) vč. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Podmínky: kreslí jednotlivci, formát A4 nebo A3, technika libovolná, zezadu uveďte jméno a příjmení, věk, třídu a školu. Výtvarné práce přijímá nejpozději do pondělí 14. 5. 2018 knihkupectví AVE. Vyhlášení výsledků a vernisáž proběhne ve čtvrtek 31. května 2018 v 16 hod. v CPR (za kostelem sv. Mořice). Akce je podpořena městem Kroměříž. Více na plakátku.

 

POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

v úterý 1. května 2018 (státní svátek) zveme tatínky s dětmi na pouť do poutního kostela Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Pouť bude zahájena ve 14 hod. mší sv. celebrovanou Mons. Antonínem Baslerem (novým olomouckým pomocným biskupem). Od 15 hod. zábavně-naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel a tvořivostí, od 18 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Bližší informace u p. Petra Markoviče, tel.: 587 405 292, e-mail: markovic@arcibol.cz

 

EXERCICIE V MEDJUGORJE

V termínu 2. - 8. 7. 2018 s tématem „Eucharistie a Panna Maria na naší cestě do nebe“ pod vedením P. Karla D. Skočovského, kroměřížského kaplana. Cena dopravy 2.450 Kč, ubytování a strava 80 €. Více informací a přihlášky na www.zajednahlubinu.cz, popř. na plakátcích. Exercicie jsou jedinečným časem pro zastavení se, ztišení a setkání se s Bohem, vyprošování si požehnání, duchovní posily, hledání odpovědí… Časem pro nás a naši víru.

 

RAFTcamp 2018 – „S Ježíšem k jádru evangelia“

RAFT je křesťanský camp pro mladé od 16 do 25 let. Proběhne od 29. července do 4. srpna 2018 na ADCŽM Přístav v Rajnochovicích. Program nabízí nejrůznější přednášky z úst zajímavých hostů, možnost nevšedního zážitku modlitby a společenství, prostor pro diskuze i zábavu. Cílem RAFTu je poskytnout mladým lidem příležitost pro setkání s živým Kristem a možnost k prohloubení víry.

Pro přihlášené do konce května činí cena 1500 Kč, pro přihlášené později 1700 Kč. (Pokud by však cena pobytu měla být překážkou účasti, je možné domluvit se na slevě.) Více informací je k nalezení na Facebookové stránce RAFT camp 2018, nebo na webových stránkách www.mladez.ado.cz.

 

AKTIVNÍ EXERCICIE

Sestry vincentky srdečně zvou všechny dívky ve věku 11 – 16 let na netradiční duchovní obnovu. Téma: KŘESŤANEM VE VŠEDNÍM ŽIVOTĚ. Termín: 23. – 27. 7. 2018. Místo: Kroměříž, klášter sester vincentek, Malý Val 1553. Vede: sr. M. Petra Součková. Přihlášky nejpozději do 16. 7. Kontakt: petra@vincentky.cz. S sebou: Bibli, spacák, osobní věci, sportovní oblečení. Více na www.vincentky.cz

 


Ne 15. 4. 2018, 3. velikonoční

Bože, prosíme o nová povolání k duchovnímu stavu a k zasvěcenému životu.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o nová povolání k duchovnímu stavu a k zasvěcenému životu.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci… 

Svatá rodino nazaretská, společenství lásky Ježíše, Marie a Josefa, vzore a ideále každé křesťanské rodiny, tobě svěřujeme naše rodiny.

Otevři srdce každého rodinného společenství víře, přijetí Božího slova, křesťanskému svědectví,
aby se stala zdrojem nových a posvátných povolání.

Uschopni ducha rodičů, aby horlivou láskou,
moudrou péčí a láskyplnou zbožností s jistotou vedli své děti k duchovním a věčným dobrům.

Vzbuď v mysli mladých upřímné svědomí
a svobodnou vůli, aby, když prospívají
"moudrostí, věkem a oblibou" uměli velkodušně přijímat dar Božího povolání.

Svatá rodino nazaretská, dej, abychom se rozjímáním
a napodobováním vytrvalé modlitby, velkodušné poslušnosti, důstojné chudoby a panenské čistoty,
v nichž jsi žila, připravili k plnění Boží vůle
a s předvídavou jemností provázeli ty z nás,
kdo jsou povoláni, aby z větší blízkosti následovali Pána Ježíše, který se za nás obětoval.  (Gal 2.20)
 


Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/ 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES