TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 18

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

6. 5. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Den modliteb za pronásledované křesťany

 

Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc květen 2018:

“Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.”

 

Svatý otec říká: „Potřebujeme jejich svědectví o evangelní pravdě a příklad, jakým projevují svou víru v praktikování solidarity. Poděkujme laikům, kteří riskují, nemají strach a poskytují důvody k naději nejchudším, odepisovaným a vyřazovaným lidem.“

(radiovaticana.cz)

 

Dnešní neděli, tj. 6. května, je ve farnosti HRADISKO mše svatá v 9.15 hod. u kaple sv. Floriána v Miňůvkách. V případě nepříznivého počasí bude ve farním kostele.

 

Májová pobožnost u kaple sv. Floriána ve Štěchovicích

Dnes jste také co nejsrdečněji zváni ve 14.30 hod. na Májovou pobožnost v Kroměříži – Štěchovicích u kaple sv. Floriána.

Příští neděli 13. května bude májová pobožnost ve 14.30 hod. u kapličky ve Vážanech.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 8. května – Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Čtvrtek 10. května – slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Doporučený svátek – věřícím je tohoto dne doporučena účast na mši sv. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

 

Příští neděle 13. května - 7. neděle velikonoční je Dnem modliteb za sdělovací prostředky a Dnem matek.

 

UPOZORNĚNÍ – změna času bohoslužby:

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá v úterý 8. května ráno v 7 hod.

 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 

bude udělována při mši svaté v sobotu 12. května v Psychiatrické nemocnici v 16.30 hod. a v kapli na Malém Valu v 18 hod. a v neděli 13. května v kostele sv. Mořice v 7.45 hod. a ve farním kostele v Hradisku v 9.15 hod.

Pomozte starším a nemocným ve vašich rodinách, aby se mohli připravit a svátost přijmout. Pán skrze tuto svátost víry daruje zvláště útěchu, pokoj a odvahu snášet utrpení nemoci nebo stáří; a prospívá-li to ke spáse duše, též uzdravení.

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Prožíváme měsíc květen, který je v tradici církve zasvěcen Panně Marii. Účastí na Májových pobožnostech oslavujeme Matku Kristovu a svěřujeme se do její ochrany. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích:

·         kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek po večerní mši svaté. Mše svatá bude bez kázání. Na mši svatou naváže májová pobožnost.  

·         kostel sv. Jana Křtitele – středa v 17.30 hod.

·         kaple Povýšení sv. Kříže – každý den v 16.30 hod.

·         kostel Všech svatých v Hradisku – ve čtvrtek po mši sv. v 19 hod., (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy)

Při májových pobožnostech se také modlíme za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny.

 

ADORACE

neděle 6. května – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

neděle 13. května – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 7. května v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí ve farnosti sv. Mořice pokračuje ve čtvrtek 10. května krátkým setkáním v kostele po večerní mši svaté.

 

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD:

·         ve farnosti sv. Mořice v úterý 15. května od 19 hod. na vikárce

·         ve farnosti Hradisko ve středu 23. května od 19 hod. na faře

 

SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Příležitostný sbor na Slavnost seslání Ducha svatého se sejde ke generální zkoušce v pátek 18. května v 19 hod. ve zpěvárně.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 10. května 2018 od 15 hod. srdečně zveme všechny seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem za přítomnosti P. Jiřího Orsága, který nám přiblíží bl. EUROSII FABRIS – obětavou a hluboce věřící maminku dětí, z nichž se mnohé rozhodly pro duchovní povolání. Téma je inspirováno skripty „Příklady táhnou – i manželské“. Přijďte, těšíme se na vás!

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Centrum pro rodinu (CPR) Kroměříž vyhlašuje u příležitosti TÝDNE PRO RODINU výtvarnou soutěž na téma: NAŠE RODINA. S rodiči i sourozenci prožíváte společné chvíle. Podělte se a nakreslete, co jste spolu prožili, prožíváte nebo chcete prožít.

Soutěží se ve 4 kategoriích (kategorie MŠ – 3 až 6 let, I. kategorie – 1. až 3. ročník, II. kategorie – 4. až 6. ročník*), III. kategorie – 7. až 9. ročník*). Pozn. *) vč. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Podmínky: kreslí jednotlivci, formát A4 nebo A3, technika libovolná, zezadu uveďte jméno a příjmení, věk, třídu a školu. Výtvarné práce přijímá nejpozději do pondělí 14. 5. 2018 knihkupectví AVE. Vyhlášení výsledků a vernisáž proběhne ve čtvrtek 31. května 2018 v 16 hod. v CPR (za kostelem sv. Mořice). Akce je podpořena městem Kroměříž. Více na plakátku.

 

POUŤ KŘESŤANSKÝCH MÉDIÍ

Radio Proglas a další křesťanská média vás zvou na každoroční Pouť médií v rukou křesťanů a to v sobotu 12. května 2018 - tentokrát na Velehradě. Poutní mše sv. začíná v 11 hod., hlavním celebrantem bude olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík. Více na www.proglas.cz/pout2018

 

XIV. POUŤ PODNIKATELŮ…

Pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců se uskuteční v neděli 13. května 2018 na Svatém Hostýně. Mši svatou od 10.15 hod. bude v bazilice celebrovat arcibiskup Jan Graubner.

 

Svatodušní mariánské večeřadlo

Neděle 20. května – kostel sv. Jan Křtitele v Kroměříži: v 16.30 hod. zahájení, Mons. Mgr. Pavel Dokládal: „S Ježíšem a Marií na Sionu ve večeřadle“, modlitba, svědectví, adorace, sv. růženec a v 18.00 hod. mše svatá. Více na plakátě.

(Fatimský apoštolát ČR region Kroměříž)

 

VARHANNÍ KONCERT ZUŠ

Na varhanní koncert žáků Základní umělecké školy Kroměříž, který se uskuteční v kostele sv. Mořice v Kroměříži, se můžete těšit ve středu 23. května od 18 hod.

Srdečně zvou žáci paní učitelky Mgr. Lenky Voňkové.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI

Rodiny s dětmi jsou o víkendu 1. – 3. června srdečně zvány na Svatý Hostýn, aby se zde zúčastnily duchovní obnovy. Setkání, které pořádá olomoucké Centrum pro rodinný život, nabídne souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Duchovní obnovu povede prof. Pavel Ambros, Th.D. Více informací a přihláška na www.rodinnyzivot.cz, popř. u p. Josefa Záboje, tel. 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.

 

POSTNÍ ALMUŽNA 2018 - poděkování

Už po deváté se uskutečnila Postní almužna v Kroměřížském děkanátu. Konala se na 28 místech a celková částka činila 102 815 Kč. Jménem Charity Kroměříž děkujeme všem vám, kteří jste se zapojili. Děkujeme za Vaše otevřená srdce jako projev lásky k Bohu a bližnímu, za Vaši dobrotu i za to, že jste dokázali dávat ze sebe druhým, kteří to nejvíce potřebují. Lidem nemocným, postiženým, matkám s dětmi, rodinám v nouzi a dalším potřebným lidem.

Rád bych poděkoval také všem kněžím děkanátu Kroměříž, za jejich podporu postní almužny ve svých farnostech a mezi věřícími.

„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“

(Mt 25,40)

Výsledky Postní almužny za rok 2018

AG – Kroměříž

3 085 Kč

ŘKF Hradisko u Kroměříže

2 571 Kč

ŘKF sv. Mořice Kroměříž

15 168 Kč

Ostatní farnosti děkanátu

81 991 Kč

Celkem

102 815 Kč

Za Charitu Kroměříž Mgr. Josef Šebestík, pastorační asistent

 

 

Termín Noci kostelů – pátek 25. května 2018.

 

 

 


Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/ 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES