TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 23

10. neděle v mezidobí

10. 6. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Naléhavý úmysl papeže Františka na červen 2018:

Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.

Více na vývěsce a na www.jesuit.cz)

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 11. června – památka sv. Barnabáše, apoštola

Středa 13. června – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Pátek 15. června – sv. Víta, mučedníka

 

Příští neděle 17. června je 11. neděle v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

Úmysly mší svatých na 3. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii kostela nebo ve farní kanceláři.

 

ADORACE v neděli 10. 6. a 17. 6.

Na pravidelné nedělní adorace jste zváni do kostela sv. Mořice od 19 do 20 hod.

 

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD:

-          ve farnosti sv. Mořice v úterý 12. června od 19 hod. na vikárce

-          ve farnosti Hradisko ve čtvrtek 21. června od 19 hod. na faře

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Muži, tentokrát se sejdeme mimořádně v úterý 12. června v 19 hod. na faře v Hradisku. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

Návrat Josefa kardinála Berana

Česká křesťanská akademie a AG v Kroměříži zvou na přednášku Stanislavy Vodičkové, DiS., z Ústavu pro studium totalitních režimů, na téma: Návrat Josefa kardinála Berana. Těšíme se na vás ve středu 13. června 2018 od 19 hod. ve studentském klubu AG.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 14. června 2018 od 15 hod. srdečně zveme všechny seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem za přítomnosti P. Jiřího Orsága. Tentokrát se seznámíme s manželským párem Francescem a Teresou Savilli Ugenti. Téma je inspirováno skripty „Příklady táhnou – i manželské“. Přijďte, těšíme se na vás!

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN NA VELEHRAD

Na společnou pouť děkanátů Kroměříž a Holešov jste srdečně zváni v sobotu 16. června 2018. Odjezd autobusu ve 14 hod. od kostela sv. Jana Křtitele, cena 100 Kč. Přihlašujte se ve farní kanceláři a po mši sv. v sakristii. Rodiny s dětmi mohou využít program pro děti, který připravují pracovnice děkanátních center pro rodinu. Bližší informace na plakátě.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby se sejde v pondělí 18. června 2018 v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením FORFEST 2018

Pětici vystoupení v chrámu sv. Mořice v Kroměříži zahájí v pátek 15. června ve 20 hod. provedení Křížové cesty Romana Guardiniho (varhanní improvizace Ondřej Mucha s recitací Jarmily Hlaváčové).

Jako další zazní varhanní recitály a to v neděli 17. června od 16 hod. (Jiří Kovář) a ve středu 20. června od 17 hod. (Ludvík Šuranský).

pátek 22. června od 21 hod. si nenechejte ujít hudební ztvárnění textů starozákonních žalmů a evangelií „NA POČÁTKU BYLO SLOVO“ pro sóla, komorní sbor a orchestr pod vedením Petra Vaculoviče.

Závěrečné vystoupení festivalu provede VOX IUVENALIS (smíšený pěvecký sbor VUT se sbormistry Janem Ocetekem a Markétou Ottovou) v neděli 24. června od 15 hod. Podrobnosti jsou na plakátě.

Srdečně zvou pořadatelé

 

Akce Klubu UNESCO Kroměříž

Klub UNESCO Kroměříž pořádá každoročně od r. 2000 „Dny zahrad a zámku.“ V r. 2018 budou akce poznamenány 20. výročím zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku v Kroměříži na seznam světového dědictví UNESCO a rokem Evropského kulturního dědictví.

13. 6. v 17 hod. (vernisáž) do 30. září 2018 výstava: Zahrady a Arcibiskupský zámek v Kroměříži 20 let na seznamu UNESCO – historie, současnost v dokumentech a obrazech. Návštěvnické centrum Arcibiskupského zámku.

14. – 15. 6. Konference Historické zahrady Kroměříž 2018. Přednáškový sál Květné zahrady.

15. 6. 2018 v 19 hod. Koncert k 20. výročí zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku v Kroměříži na seznam světového dědictví UNESCO. Velký skleník Květné zahrady. Účinkují: Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, dirigent Stanislav Vavřínek. Vstupné 230 Kč, senioři a studenti 170 Kč.

18. 6. v 16 hod. Přednáška s prezentací sbírkového fondu Arcibiskupského zámku ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem v Kroměříži.

27. 6. od 9 do 13 hod. Podzámecká zahrada: Podzámecké radovánky pro děti MŠ a ZŠ – 1. st. Akce se koná ve spolupráci se studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Vice na www.unesco-kromeriz.cz. 

 

DĚTSKÁ POUŤ U PANNY MARIE SVATOHOSTÝNSKÉ

se uskuteční na začátku prázdnin 30. června. Mše svaté za děti a mládež budou slaveny v 9 hod. a 10.15 hod., následně je připraven program pro děti.

 

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN NA SV. HOSTÝNĚ

Pro velkou nabídku prázdninových akcí zveme raději s předstihem vás, milí rodiče a děti, a to co nejsrdečněji, na Arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně na konci prázdnin v sobotu 25. srpna 2018. Po mši sv. a po obědě je připraven další program pro náctileté, pro děti i pro dospělé. 

Děkanátní rodinné centrum Kroměříž

 

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE VELEHRAD 2018

vyvrcholí ve čtvrtek 5. července v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem bude Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, a kazatelem Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský. Koncelebrovat budou čeští i zahraniční biskupové.

 

DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO MLADÉ MUŽE

Mladí muži od 17 let do 40 let, kteří hledají své životní povolání a chtějí prohloubit svou modlitební praxi, jsou zváni na duchovní cvičení VIA v Olomouckém kněžském semináři. Exercicie na téma „Snít s Bohem jeho sen o mně“ se uskuteční od 6. do 10. srpna 2018 a povede je studentský kaplan P. Jan Regner.

Program probíhá především v tichu a tvoří ho např. každodenní mše svatá a adorace, rozjímání nad Písmem sv., promluvy a podněty k osobnímu rozjímání i příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Více na: www.knezskyseminar.cz.

Za Kněžský seminář zve Dominik Kovář, bohoslovec

 

SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE V PANAMĚ 2019

Přihlášky, duchovní příprava a informace www.panama2019.signaly.cz. Přihlášky do 30. června 2018.

 

EXERCICIE V MEDJUGORJE

V termínu 2. - 8. 7. 2018 s tématem „Eucharistie a Panna Maria na naší cestě do nebe“ pod vedením P. Karla D. Skočovského, kroměřížského kaplana. Cena dopravy 2.450 Kč, ubytování a strava 80 €. Více informací a přihlášky na www.zajednahlubinu.cz, popř. na plakátcích. Exercicie jsou jedinečným časem pro zastavení se, ztišení a setkání se s Bohem, vyprošování si požehnání, duchovní posily, hledání odpovědí… Časem pro nás a naši víru.

 

RAFTcamp 2018 – „S Ježíšem k jádru evangelia“

RAFT je křesťanský camp pro mladé od 16 do 25 let. Proběhne od 29. července do 4. srpna 2018 na ADCŽM Přístav v Rajnochovicích. Program nabízí nejrůznější přednášky z úst zajímavých hostů, možnost nevšedního zážitku modlitby a společenství, prostor pro diskuze i zábavu. Cílem RAFTu je poskytnout mladým lidem příležitost pro setkání s živým Kristem a možnost k prohloubení víry.

Cena: 1700 Kč. (Pokud by však cena pobytu měla být překážkou účasti, je možné domluvit slevu.) Více informací na Facebookové stránce RAFT camp 2018, nebo na www.mladez.ado.cz.

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž

PRÁZDNINOVÁ UNIVERZITA aneb školy se nebojíme je určena pro děti od ukončené 1. třídy - 5. třídy v termínu: 27. - 31. 8. 2018. Program denně cca od 8 – 16 hod. (dětská mše svatá, zábavné učení, hry, písničky, pobyt venku... ).

Cena: 1000 Kč (při účasti více sourozenců možná sleva) zahrnuje oběd, pitný režim, dopolední a odpolední svačinka. Přihlášky a informace: Julie Koblihová; juliekoblihova@post.cz, tel. 604 981 715. Více na plakátku nebo na www.cpr-kromeriz.cz.


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 10. 6. 2018, 10. neděle v mezidobí

Bože, slyš naše prosby a svým požehnáním upevňuj vzájemnou lásku v kruhu rodin a probuď nová povolání k zasvěcenému životu.

 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, od tebe pochází všechno dobré; slyš naše pokorné prosby a dej, abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, a s tvou pomocí to také konali. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, … radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, slyš naše prosby a svým požehnáním upevňuj vzájemnou lásku v kruhu rodin a probuď nová povolání k zasvěcenému životu.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Prosba manželů o požehnání

Bože všemohoucí, ty jsi všechno stvořil a všemu dal svůj řád a k svému obrazu učinil člověka jako muže a ženu. Ve svátosti manželství jsi nás nerozlučitelně spojil; prosíme tě, doprovázej nás neustále svou milostí a požehnáním.
Bože svatý, ty jsi spojení muže a ženy posvětil a učinil z něho veliké tajemství, neboť manželství je obrazem jednoty tvého Krista a církve. Shlédni na nás, kteří prosí o tvou ochranu a požehnání. Dej nám lásku a mírnost
; dej, ať žijeme podle příkladu svatých, dej, ať máme k sobě navzájem důvěru a úctu, ať se vždycky milujeme, jako Kristus miluje svou církev. Ať nikdy nezapomeneme, žes nás společně povolal do svého království. Upevni nás ve víře, ať jsme věrní tobě i sobě navzájem, ať žijeme podle evangelia a vydáváme svědectví Kristu. Dej, ať dobře vychováváme své děti a dočkáme se na nich radosti. Dej, ať spolu žijeme šťastně; dej nám dlouhá léta, a nakonec život věčný. Amen.

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES