TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 27

22. neděle v mezidobí

2. 9. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

V obou našich farnostech zahajujeme nový školní rok obětováním mše svaté za děti, školní mládež, studenty, učitele a vychovatele. Všem vyprošujeme Boží požehnání. Pamatujeme také na všechny rodiče. Zároveň zvláště vás rodiče prosím, abyste nejen přihlásili své děti do výuky náboženství, ale doprovázeli je, povzbuzovali a pomáhali jim rozvíjet dar víry. Mši svatou zaměřenou pro děti máme jen první a třetí neděli v měsíci. Ale kartičky k evangeliu dostávají děti každou neděli. Využijte je, jak je o tom psáno níže v textu.

Prosím také všechny farníky, mysleme na budoucnost dětí a mládeže, na to v jakém prostředí budou vyrůstat. Ve společnosti se vede boj za záchranu základních lidských hodnot, především ochranu rodiny. Nezůstaňme lhostejní. Oslovujme ty, kteří mají zodpovědnost. Tomu slouží i petice, o nichž je řeč níže. A modleme se za obrodu národa, za naši věrnost Kristu a křesťanským zásadám.

P. Josef

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 3. září – památka sv. Řehoře Velikého, papeže

Středa 5. září – sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice

Sobota 8. září – svátek Narození Panny Marie

 

Příští neděle 9. září je 23. v liturgickém mezidobí.

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB

·         V pondělí 3. září bude mše svatá v kapli Povýšení svatého Kříže mimořádně už v 11 hod. Otec arcibiskup Jan Graubner touto mší svatou zahájí školní rok na nově otevřené Střední odborné škole svatého Jana Boska v Kroměříži.

·         Končí prázdninový pořad bohoslužeb a začíná pořad obvyklý ve školním roce. V kostele sv. Jana Křtitele bude každou středu tzv. „STUDENTSKÁ“ MŠE SVATÁ v 18 hod. Jinak je pořad bohoslužeb ve farnosti sv. Mořice i v Hradisku beze změny.

 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH

na poslední čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii a ve farní kanceláři.

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Děti dnes na konci mše svaté dostávají malé plastové krabičky, do nichž mohou po celý školní rok sbírat obrázky (kartičky) s aktivitami, které souvisí s nedělním evangeliem. Metodika ke kartičkám je k dispozici na www.katechetiolomouc.cz a ve stručnosti bude uváděna také v Triu expres. V dnešní uspěchané době jistě není jednoduché vyčlenit si každý týden čas, abychom si znovu s dětmi přečetli nedělní evangelium a popovídali si o něm, nicméně je to „bohatě úročená investice“.

Milí rodiče,

v dnešním evangeliu Pán Ježíš říká, že ze srdce člověka vycházejí špatné myšlenky. Děti dostaly čisté srdce – je to vzácný dar od Boha. Zůstane jim čisté pořád? Čím se jim i nám zanáší? Povídejte si s nimi o tom, co by ve svém srdci chtěly mít. Na kartičce, kterou dostaly po mši svaté, je několik možností, přemýšlejte i nad dalšími hodnotami, které stojí za to v srdci ukládat.

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 3. září budou na zahájení nového školního roku na církevních školách pro žáky, studenty i rodiče slouženy tyto mše svaté:

·         Pro CZŠ KM a AG KM v kostele svatého Mořice v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude biskup Antonín Basler.

·         Pro SOŠ svatého Jana Boska v kapli Povýšení svatého Kříže na Koperníkově ulici v 11 hod. Hlavním celebrant, arcibiskup Jan Graubner, tímto slavnostně otevře nově vzniklou střední odbornou školu zaměřenou na lesnictví a zemědělství se sídlem Na Lindovce.

 

ADORACE

Neděle 2. 9. – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

Čtvrtek 6. 9. – kostel Všech svatých v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

Pátek 7. 9. – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

Neděle 9. 9. – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření

Čtvrtek před prvním pátkem (6. 9.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

První pátek v měsíci (7. 9.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 6. září dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

Setkání mužů v Hradisku

Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 5. září v 19 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

První pátek

Ve farnosti sv. Mořice zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání (nejen letos, ale i dříve), k pravidelnému slavení prvních pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi, svatému přijímání a k účasti na mši svaté. Zahájení je společné - přijďte v pátek 7. září v 16.30 hod. na vikárku.

 

Ministranti pozor! Na první schůzce se sejdeme v pátek 14. 9. v 18.00!

 

SETKÁNÍ a POUŤ BIŘMOVANCŮ

V pátek 7. září v 18 hod. v Děkanátním centru pro rodinu je po prázdninách první setkání skupinky biřmovanců. A v sobotu 8. září se vydáme na pouť na posvátný Velehrad. Termín biřmování se blíží – 6. října 2018. Prosíme všechny o modlitbu za biřmovance a jejich kmotry.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství.

Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku na faře u kostela Panny Marie:

Rozvrh hodin na faře:

1. třída – úterý (15.00 – 15.45 hod.)

2. třída – úterý (16.00 – 16.45 hod.)

3. třída – středa (15.15 – 16.00 hod.) - příprava na první svaté přijímání

4. – 5. třída – čtvrtek (15.00 – 15.45 hod.)

6. – 9. třída – čtvrtek (16.00 – 16.45 hod.)

Náboženství začne v týdnu od pondělí 17. 9. 2018.

Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově začne v pondělí 10. září: ve 12.00 hod. 1. třída, ve 12.45 hod. 2. - 5. třída.

Studenti středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice.

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

PŘIHLÁŠKY do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

 

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

ve farnosti sv. Mořice – v úterý 11. září od 19 hod. na vikárce.

 

DVĚ PETICE NA PODPORU MANŽELSTVÍ A RODINY

„Manželství je to nejkrásnější, co Bůh stvořil, ačkoli dnes na něj útočí jeden veliký nepřítel – teorie genderu. Vede se světová válka, která má zničit manželství. “ Toto jsou slova, která pronesl papež František. Protože jsou i v naší zemi silné tlaky, aby byla zavedena gender ideologie a manželství se stalo zcela volným svazkem osob, vyzývají nás biskupové ČR k PODPISU dvou petic.

PRVNÍ PETICE je výzvou, aby byl v naší zemi přijatý ústavní zákon, kterým bude stanoveno, že „Manželství je trvalý svazek muže a ženy; manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů.“

DRUHÁ PETICE je výzvou, aby v naší zemi NEBYLA ratifikovaná „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí“, která je známá jako „Istanbulská dohoda“. Tato úmluva by byla nadřazená našim zákonům a znamenala by ohrožující zásahy do života naší společnosti, do všech stupňů vzdělávání dětí a mládeže již od mateřských škol, do života rodin i jednotlivců, do činností firem i občanských spolků. S podrobnějšími informacemi se můžete seznámit u vchodu do kostela sv. Mořice v letáku s názvem „10x „NE“ Istanbulské úmluvě“.

Podepisovat petice můžete ve farní kanceláři nebo po každé mši svaté v kostele.

 

NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ NA SV. HOSTÝN

V rámci snahy zamezit ratifikaci Istanbulské úmluvy v naší zemi se uskuteční v noci z pátku na sobotu 7. a 8. září 2018 MODLITEBNÍ PROCESÍ z Bystřice pod Hostýnem na Sv. Hostýn. Odchod z Bystřice ve 23.45 hod. Mši svatou bude asi ve 2.30 hod. v noci sloužit slovenský kněz P. Marián Kuffa. Pro účastníky budou ve 4.00 hod. přistaveny autobusy na zpáteční cestu do Bystřice pod Hostýnem. Více na letáku u vchodu do kostela.

 

Vznik učňovské školy svatého Jana Boska a příchod salesiánské komunity do Kroměříže

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži srdečně zvou na besedu s ředitelem učiliště Mgr. Petrem Šiškou a P. Ing. Mgr. Františkem Bezděkem, SDB ve středu 12. září od 19 hod. v klubu na AG. V 18 hod. bude P. František Bezděk sloužit studentskou mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

 

VUS ONDRÁŠ v Lulči

Duchovní služba AČR si Vás dovoluje pozvat v pátek 7. září od 17 hod. do svého Pastoračního centra v Lulči na vystoupení vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ s programem „TANEČNÍ MINIATURY“. Vstup je zdarma. Více na plakátku.

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 2. 9. 2018, 22. mzd. (1. pátek)

Bože, požehnej v novém školním roce dětem a rodičům v jejich úsilí o slavení prvních pátků v měsíci přijetím svátosti smíření a Eucharistie.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,…

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, požehnej v novém školním roce dětem a rodičům v jejich úsilí o slavení prvních pátků v měsíci přijetím svátosti smíření a Eucharistie.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům Božského Srdce:

1. Dám všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnosti.

2. Potěším je ve všech jejich obtížích.

3. Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství.

4. Vlažní se stanou horlivými, horliví dokonalejšími.

5. Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.

6. Vepíši do svého srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.

7. Kde bude uctíván obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.

8. Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mě obrátí v jakémkoli soužení.

9. Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužili.

10. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší.

11. Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistupují ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. (pátek po 2. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého).

12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání a nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátosti. Mé Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES