TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 32

27. neděle v mezidobí

7. 10. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Papež František nás vybízí v naléhavém úmyslu na měsíc říjen 2018 k modlitbě

 

ZA JEDNOTU CÍRKVE PROTI ZLÉMU, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství.

 

Měsíc říjen patří růženci a papež František vyzývá všechny věřící, aby se ho v tomto měsíci modlili každý den. Máme se obracet k Matce Boží a archandělu Michaelovi, aby chránili církev od ďábla, který usiluje o rozdělení Boha a člověka – o rozdělení lidí mezi sebou. Papež reaguje na velké bolesti a zranění, která provázejí církev zvláště dnes. Chce, abychom se učili od Panny Marie, která setrvala pod Ježíšovým křížem. Žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli (kancionál č. 008 a č. 022).                 (Více na vývěsce a na www.jesuit.cz )

 

Sestry a bratři, přijměte pozvání na společnou modlitbu růžence v kostele, a to půl hodiny před každou mší svatou.

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v evangeliu dnes slyšíme, že matky přinášely své děti k Ježíšovi, aby jim žehnal. Chtěly, aby byly co nejblíž Pánu Ježíši. Je u nás zvykem, že když se narodí dítě, je přinášeno do kostela, aby bylo pokřtěné. Kněz je zástupce Pána Ježíše na zemi. Povídejte si spolu o křtu. Rodiče, ukažte dětem fotky a jejich křestní svíčku. Přivádějte děti často k Ježíšovi, aby se stávaly jeho přáteli. Být vedle Ježíše, to je něco úžasného! On jim i nám bude vždy naslouchat.

 

Na Svatém Hostýně se dnes (7. 10.) koná Růžencová pouť. Mše svaté ke chvále Královny posvátného růžence jsou slouženy v 7.15 hod., 9 hod., 10.15 hod., 11.30 hod. a 15 hod., svátostné požehnání ve 13 hod.

 

Příští neděle 14. října je 28. v liturgickém mezidobí, VÝROČNÍ DEN biskupského svěcení Mons. Josefa Nuzíka a Mons. Antonína Baslera.

 

V neděli 14. října se před 81 lety narodil P. Václav Altrichter. Ze srdce mu k narozeninám blahopřejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání, dobré zdraví a stálou ochranu Panny Marie.

 

Dvoudenní Dušičkovou pouť na Svatém Hostýně zahájí v sobotu 13. října pontifikální mše svatá v 17 hod. Po ní bude následovat světelný průvod a pobožnost na hřbitově. V neděli 14. října bude pontifikální mše sv. v 10.15 hod., sv. požehnání a Te Deum ve 13 hod., poté pobožnost u pomníku obětem 1. světové války.

 

ADORACE

Neděle 7. října – NEBUDE celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže (bude až 14. 10.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19 hod.

Neděle 14. října – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), NEBUDE večerní adorace v kostele sv. Mořice (z důvodu koncertu).

 

DVOŘÁKOVY DUCHOVNÍ HARMONIE

zazní v neděli 14. října v 18 hod. v kostele sv. Mořice. Tento koncert se uskuteční v rámci mezinárodního hudebního festivalu HARMONIA MORAVIAE. Účinkuje Český filharmonický sbor Brno a vynikající sólisté a Filharmonie Bohuslava Martinů, diriguje František Macek mladší. Více na plakátcích. Zve Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. ve spolupráci se Zlínským krajem a statutárním městem Zlín.

 

ŽIVOT V DUCHU SVATÉM

První setkání SEMINÁŘE OBNOVY v DUCHU SVATÉM podle P. E. SIEVERSE proběhne UŽ TOTO pondělí (8. 10.) od 18 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu. PŘIHLAŠOVÁNÍ mailem: duchovni.obnova@email.cz nebo na tel. 734311066.

Zvou P. Jiří Putala a další vedoucí semináře

 

JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT

Osmitýdenní duchovní obnova za vnitřní uzdravení bude zahájena na faře v Hradisku v pondělí 22. října 2018 v 18.00 hod. Podmínkou účasti je přijatá svátost biřmování. Zájemci o seminář se mohou informovat u otce Josefa Lambora nebo na čísle 774 328 356. Srdečně zve společenství Naděje Lutopecny.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

„Manželství není otázkou dvou osob. Je otázkou dvou osob a Boha, který je Stvořitel a cíl všeho bytí i tohoto páru.“, řekl a svým životem dosvědčoval ct. JERZY CIESELSKI. P. Jiří Orság tohoto skromného ctihodného služebníka Božího přiblíží na říjnovém setkání seniorů ve čtvrtek 11. října od 15 hod. v Centru pro rodinu (Stojanovo nám. 4, za kostelem sv. Mořice). Těšit se můžete také na společnou modlitbu a malé občerstvení.

Srdečně zve ŘKF sv. Mořice a Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

 

KURZ ADOLESCENTI pro rodiče dospívajících

Máte-li doma alespoň jedno dítě ve věku 13-18 let, přijměte pozvání na kurz Adolescenti. Jde o kurz mezinárodní organizace IFFD, který je založen na řešení případových studií, podobně jako dříve pořádané kurzy První kroky, První písmena a Manželská láska. Není tedy nutné mluvit o vlastní rodině, protože řešíte případy, které se zdánlivě Vaší rodiny netýkají. V průběhu práce s případem však většina účastníků zjistí, že spoustu nápadů použije při výchově vlastních dětí.

Kurz začíná v neděli 21. října v 17 hod. na AG, termíny dalších setkání jsou vždy v nedělní podvečer 18. 11., 9. 12., 6. 1. 2019, 20. 1. a 10. 2. Kurzovné 1000 Kč pro manželský pár na materiály, pronájem a cestovné moderátorů. Podmínkou je účast obou rodičů, max. počet účastníků je 12 manželských párů. Více informací a PŘIHLAŠOVÁNÍ do pátku 12. 10. u Marie Kvapilíkové na tel. 774 962 815 nebo e-mailem na kvapilikova@agkm.cz.

Zvou manželé Marie a Martin Kvapilíkovi

 

KONFERENCE: „50 let Humanae vitae“

KDY: v sobotu 20. října od 9 hod., KDE: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Přihlášky do pondělí 15. 10. na www.lpp.cz/hv. Více na plakátku.

Zve Liga pár páru ČR, Liga pár páru SR a Centrum pro rodinný život Olomouc

 

 

XI. CELOSTÁTNÍ KATECHETICKÝ KONGRES

na téma „MISIJNÍ DIMENZE CÍRKVE“ proběhne od 26. do 28. října v Třešti u Jihlavy. Podrobnosti a přihlášky do pondělí 15. 10. na www.cirkev.cz/katecheze.

Zve Katechetická sekce České biskupské konference

 

DUCHOVNÍ OBNOVY V KLÁŠTEŘE SV. KŘÍŽE

* Duchovní obnova se sestrou Zdenkou

Pro dívky od 10 do 13 let o víkendu 9. – 11. 11. PŘIHLÁŠKY co nejdříve na duchovniobnova@seznam.cz, tel. 733741766, s. Emanuela Vévodová.

* Duchovní obnova „Taky už potřebuješ TICHO?“

Pro díky od 18 let o víkendu 30. 11. – 2. 12. PŘIHLÁŠKY na e-mail: dokromeriz@gmail.com, tel. 736606391, s. Beata Zemanová.

 

TRENDY VE VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVĚ  - nové číslo časopisu Rodinný život

Jak co nejlépe vychovávat děti? Který z mnoha pedagogických směrů a přístupů je ten pravý? To jsou otázky, které si čas od času pokládá snad každý rodič nebo pedagog. Aktuální vydání časopisu Rodinný život přináší inspiraci i možné odpovědi. Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz, tel.: 587405250. Časopis je k zapůjčení v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž.

 

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži pořádá Hrátky s pamětí - kurz trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu věku s certifikovanou trenérkou paměti Zdeňkou Adlerovou v termínech: 2. 10., 16. 10., 6. 11., 13. 11. 2018, tj. v úterý od 16 do 18 hod. Psací potřeby s sebou. Kurzovné 200,- Kč nebo 1 lekce/ 50,- Kč. Přihlašování a více informací na knihovna@agkm.cz, tel. 573 501 122.

 

Katecheze Dobrého pastýře

Farnost Hradisko u Kroměříže zve všechny děti předškolního věku (cca 3 - 6 let) i děti mladšího školního věku (7 - 9 let) do ATRIA v Hradisku na KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE. Hlavním cílem je pomoci dětem navázat osobní vztah s Ježíšem, rozvíjet víru, vědomě prožívat liturgii i osobní modlitbu. Děti se budou učit poznávat Boha v osobě Ježíše Krista jako Dobrého pastýře, který zná své ovce, vede je a chrání. Setkáváme se vždy v úterý 17.30 hod. na faře v Hradisku č. p. 26. Bližší informace: juliekoblihova@post.cz, 604 981 715.

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 7. 10. 2018, 27. mzd.

Bože, děkujeme ti, že jsi nám dal za matku Pannu Marii. Dej, ať osobní i rodinnou modlitbou růžence vyprošujeme na její přímluvu sobě i světu potřebné milosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,…

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme ti, že jsi nám dal za matku Pannu Marii. Dej, ať osobní i rodinnou modlitbou růžence vyprošujeme na její přímluvu sobě i světu potřebné milosti.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Modlitba po probuzení

Chválím tě, Otče, na prahu dne, který mi dáváš. Chci jej prožít s tebou. Ať máš dnes ze mne radost. Ochraňuj mne a mé drahé.

 

Ranní modlitba

Nebeský otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar. To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj Jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro.

Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra.

Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme.

Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně, než na sebe. Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mne není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí.

Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala.

A ještě jedno: Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro tebe, s tebou a v tobě. Amen

Kancionál, modlitba 023 a 024, Sv. Jan XXIII

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES