TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 33

28. neděle v mezidobí

14. 10. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Věčný život je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista“(Jan 17,3).

 

Život věčný není jen otázkou splnění předpisů. Jde o svobodu srdce, v níž opustíme vlastní svět jistot a opřeme se o Boha. Bůh skutečně náš život a naše srdce naplní.

(www.vira.cz)

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, Ježíš slibuje, že každý, kdo něco opustí pro něho, dostane stokrát víc v tomto čase, a také život věčný. Co máme tedy dělat, abychom získali život věčný? Stojí za to jít za Ježíšem, odříkat si věci, které nepotřebujeme či by mohly pomoct druhým. Rodiče, přemýšlejte s dětmi nad tím, co vlastně nepotřebují, bez čeho by se obešly, co si mohou dnes odepřít. Možná se vám už někdy podařilo přispět z ušetřených peněz na misie, a UKLÁDAT SI TAK SVŮJ POKLAD V NEBI.

 

Na Svatém Hostýně dnes (14. 10.) pokračuje Dušičková pouť. Pontifikální mši svatou od 10.15 hod. bude sloužit otec arcibiskup Jan. Svátostné požehnání a Te Deum bude ve 13 hod., poté pobožnost u pomníku obětem 1. světové války.

 

SVÁTKY v TÝDNU

Pondělí 15. října – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Úterý 16. října – sv. Markéta Marie Alacoque, sv. Hedvika

Středa 17. října – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Čtvrtek 18. října – svátek sv. Lukáše, evangelisty

 

Příští neděle 21. října je 29. v liturgickém mezidobí a je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE.

Koná se sbírka na misie s cílem podpořit projekty šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů světa.

 

Již dnes (14. 10.) je možné v obou našich farnostech zakoupit Misijní kalendář. Dary za kalendář podpoří projekty Papežského misijního díla dětí (PMDD). Údaje potřebné k úhradě daru najdete na složence uvnitř kalendáře. Děkujeme.

 

MISIJNÍ KOLÁČ

Ve farnosti Hradisko spojujeme Misijní neděli s akcí Misijní koláč. Prosíme farníky, aby napekli koláčky a drobné sladkosti a přinesli je do kostela Všech svatých o Misijní neděli 21. října. Děvčata ze scholy zajistí rozdávání koláčků. Dobrovolné dary půjdou na podporu Papežského misijního díla. Pán Bůh zaplať.

 

MISIJNÍ MOST MODLITBY

V předvečer misijní neděle, tj. v sobotu 20. října od 21 hod., přijměme i my v našich rodinách pozvání Svatého otce Františka a sjednoťme se v rámci tzv. Misijního mostu modlitby. Prosme zvláště za šíření evangelia po celém světě, za dar víry, za misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, nemocné či jakýmkoli způsobem strádající a potřebné…

 

MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC

Žáci Církevní ZŠ se letos opět připojí ve čtvrtek 18. října v 9 hod. v kostele Panny Marie k dětem z celého světa, které se modlí růženec za jednotu a pokoj na Zemi. POZOR!!! - ZMĚNA: školní mše svatá se přesouvá z úterý 16. října na čtvrtek 18. října v 8 hod. Kdo se chce k modlitbě připojit, může se pomodlit růženec tam, kde se právě nachází. CÍLEM je, aby se každý rok v tento čas milion dětí z celého světa sjednotil v modlitbě růžence. DĚKUJEME.

„Když se milion dětí pomodlí růženec, ve světě zavládne mír.“ (o. Pio)

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

Zvláště v měsíci říjnu jsme zváni ke SPOLEČNÉ MODLITBĚ RŮŽENCE doma v kruhu rodiny a také před každou mší svatou. Ve středu v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. vedou modlitbu růžence studenti. V ostatní dny se prosím zapojujte do vedení modlitby vždy půl hodiny přede mší sv. a přicházejte v hojném počtu.

 

ADORACE

Neděle 14. října – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), NEBUDE v kostele sv. Mořice (z důvodu koncertu).

Neděle 21. října – kostel sv. Mořice v 19 hod.

 

JEDNÁNÍ ČLENŮ PASTORAČNÍ RADY

*farnost sv. Mořice v úterý 16. října v19 hod. na vikárce

*farnost Hradisko ve čtvrtek 18. října ve 20 hod. na faře

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Další setkání společenství MALÉ ŠKOLY MODLITBY se uskuteční v pondělí 15. října v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže.

 

Setkání mužů v Hradisku

Společenství mužů se sejde ve středu 17. října v 19 hod. na faře v Hradisku.

Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa

 

VEČER CHVAL

Ve středu 17. října od 19 hod. (po studentské mši svaté) se v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) uskuteční první z pravidelných VEČERŮ CHVAL (vždy třetí středa v měsíci). Modlitbu chval povede kapela z kroměřížského projektu IGNITE ("zažehnout"), můžete se těšit i na slovo povzbuzení, svědectví a malé občerstvení.

Srdečně zve nadační fond Credo a Pastorační centrum AG

 

Na kurz Adolescenti pro rodiče dospívajících, který byl avizovaný v minulém TRIU, je možné se přihlásit do středy 17. 10. Přihlášky u Marie Kvapilíkové tel. 774 962 815. Začínáme v neděli 21.10. v 17.00 na AG.

 

CPR KROMĚŘÍŽ zve všechny maminky na rodičovské dovolené do Klubu maminek a dětí v pondělí 22. 10. 2018 v 9.30 hod. do prostor centra na Stojanově nám.4/9, Kroměříž. Je připraven zajímavý program s ochutnávkou pro maminky i děti na téma - Bylinky jako domácí pomocníci.

 

 

JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT

Osmitýdenní duchovní obnova za vnitřní uzdravení bude zahájena na faře v Hradisku v pondělí 22. října v 18 hod. Podmínkou účasti je přijatá svátost biřmování. Zájemci o seminář se mohou informovat u o. Josefa Lambora nebo na čísle 774 328 356.

Srdečně zve společenství Naděje Lutopecny

 

 

SETKÁNÍ K VÝROČÍ 100 LET OD VZNIKU ČSR

Všichni jste srdečně zváni v neděli 28. října v 10 hod. do Podzámecké zahrady (do části blíže Pionýrské louce, tj. vchod do zahrady z Kojetínské ul.). Vysadíme spolu lípu století, „slovo si vezmou“ zástupci církví i města Kroměříže, vystoupí folklórní soubor Klubíčko.

Pořádají křesťanské církve pod záštitou

místostarosty města Kroměříže PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D.  

 

KONFERENCE: „50 let Humanae vitae“

KDY: v sobotu 20. října od 9 hod., KDE: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Přihlášky do pondělí 15. 10. na www.lpp.cz/hv. Více na plakátku.

Zve Liga pár páru ČR, Liga pár páru SR a Centrum pro rodinný život Olomouc

 

XI. CELOSTÁTNÍ KATECHETICKÝ KONGRES

na téma „MISIJNÍ DIMENZE CÍRKVE“ proběhne od 26. do 28. října v Třešti u Jihlavy. Podrobnosti a přihlášky do pondělí 15. 10. na www.cirkev.cz/katecheze.

Zve Katechetická sekce České biskupské konference

 

CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY

Přijměte pozvání České křesťanské akademie a Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) na přednášku PhDr. JITKY JONOVÉ, Th.D. na téma CÍRKEV A STÁT ZA PRVNÍ REPUBLIKY ve středu 14. listopadu v 19 hod. ve studentském klubu AG.

 

III. KONFERENCE O EVANGELIZACI

Leží ti na srdci lidé, kteří nepoznali Ježíšovu lásku? Chceš vyjít naproti hledajícím lidem kolem tebe? Chceš se nechat inspirovat? Pokud ano, pak přijeď 23. – 24. listopadu do Regionálního centra Olomouc. PŘIHLÁŠKY a více na: www.evangelizace.eu.

Pořádá a zve Komunita Blahoslavenství ve spolupráci s pastoračním centrem olomoucké arcidiecéze, Pastoračním střediskem brněnské diecéze a Pastoračním úsekem ostravsko-opavského biskupství

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE

Ve dnech 30. listopadu – 2. prosince se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční adventní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede P. Pavel Martinka, farář v Želechovicích nad Dřevnicí a administrátor Provodova. Je to příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, rozjímání nad Písmem, adorace, promluvy a podněty k osobnímu rozjímání a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Informace a přihlášky na www.knezskyseminar.cz/vir.

 

 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 

Ne 14. 10. 2018, 28. mzd.

Bože, ty chceš, abychom vstoupili do jedinečného vztahu s tebou a stále více tě poznávali. Žehnej všem, kdo přijali pozvání k duchovní obnově.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys zahrnul svatou Markétu Marii bohatstvím svém milosti; prosíme tě: dej, ať i my poznáme Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhneme plné míry tvých darů. Skrze tvého Syna....

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ty chceš, abychom vstoupili do jedinečného vztahu s tebou a stále více tě poznávali. Žehnej všem, kdo přijali pozvání k duchovní obnově.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Litanie k Duchu svatému

Sláva Otci  i Synu i Duchu Svatému ...

1. Duchu svatý, sestup z trůnu své velebnosti a učiň si příbytek v srdci svého služebníka!
Buď veleben! (opakuje se po každé invokaci)

2. Duchu svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít ve stálé přítomnosti Boží!

3. Duchu svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle vůle Nejvyššího!

4. Duchu svatý, který sídlíš v Srdci Božího Syna, nauč mě poznávat tě a upřímně milovat!

5. Duchu svatý, který usiluješ o slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a v úplné důvěře v Boha!

6. Duchu svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň své lásky!

7. Duchu svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté!

8. Duchu svatý, který nemáš tvář ani jméno, nauč mě správně se modlit!

9. Duchu svatý, který mluvíš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a vyrovnanosti ducha!

10. Duchu svatý, hořící výhni lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě!

11. Duchu svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti

12. Duchu svatý, přetékající pokladnice milostí, nauč nás chápat cenu utrpení!

13. Duchu svatý, bezedná pokladnice milostí, nauč mě správně využívat drahocenný čas!

14. Duchu svatý, z jehož pokladnice neubývá, chraň mě každé nelásky a pýchy!

15. Duchu svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a myšlenkám!

16. Duchu svatý, dárce přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem!

17. Duchu svatý, z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet a umět promluvit v pravý čas!

18. Duchu svatý, věčná lásko, nauč mě dávat dobrý příklad jiným!

19. Duchu svatý, nekonečná dobroto, dej mi vytrvalost v dobrém!

20. Duchu svatý, sladký učiteli, nauč mě správně jednat s lidmi!

21. Duchu svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a nikdy nevzpomínat na křivdy!

22. Duchu svatý, obšťastňující světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky!

23. Duchu svatý, otče ubohých, dej mi poznat mé chyby!

24. Duchu svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti!

25. Duchu svatý, před kterým není nic skryté, nauč mě unikat ďáblovým léčkám!

26. Duchu svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla a ďábla!

27. Duchu svatý, který znáš i mou budoucnost, svěřuji do tvé ochrany i svou rodinu, přátele, dobrodince a všechny lidi!

28. Duchu svatý, nauč mě s Tvou Božskou pomocí žít ke cti a chvále Boží, pro spásu duší a pro radost Matky Boží, abych mohl zemřít jako užitečný sluha!

Modleme se: Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit evangelium. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. (z denní modlitby církve)

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES