TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 40

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

2. 12. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Vstupujeme do nádherného období ztišení a radostného adventního očekávání. Duchovně se připravujeme na příchod toho, který jediný může naplnit náš život.

… nejen náš!  Arcibiskup Jan píše ve svém pastýřském listu: „Vstupujeme do Adventu v roce, kdy na základě výzvy papeže Františka věnujeme zvláštní pozornost misiím. Při tom nemáme myslet jen na misie v zahraničí, ale i na ty v nejbližším okolí.“ … „Připravujte cesty Pánu nejen do svého srdce, ale i k těm, kteří žijí kolem vás.“ … „Letošní Advent prožijme v duchu misionářského poslání a začněme ve své rodině.“

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti,

snažíme-li se žít v přátelství s Bohem, každý den od Něj přijímat jako dar a večer Mu ho s vděčností odevzdávat, nemusíme mít strach z příchodu Syna člověka – naopak: máme se radovat, protože se blíží naše vykoupení. Těšíme se opravdu na setkání s Ježíšem, toužíme po setkání s Ním? Vytrvejme v každodenní modlitbě za život v přátelství s Ježíšem. Učme se v Něm objevovat OPRAVDOVÉHO PŘÍTELE.

 

Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus C nedělního mešního lekcionáře.

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly, např. adventní věnec. Obětní stůl se v době adventní – mimo slavnosti a mimo 3. neděli adventní – může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků.

 

Dnes při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců. Prosíme, před začátkem mše svaté je položte před obětní stůl.

 

SVÁTKY v TÝDNU

Pondělí 3. prosince – památka sv. Františka Xaverského, kněze

Úterý 4. prosince – sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

Čtvrtek 6. prosince – sv. Mikuláše, biskupa

Pátek 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Sobota 8. prosinceslavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU (svátek s doporučením k účasti na mši sv.)

 

Pořad bohoslužeb v sobotu 8. prosince

  9.00 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje, Psychiatrická nemocnice

18.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

 

UPOZORNĚNÍ na změnu bohoslužeb

Ve všední dny v kostele sv. Mořice jsou mše svaté slouženy v křestní kapli.

V době adventní budou mše sv. v kapli sv. Vincence ve všední dny v 6.45 hod.

V sobotu 15. 12. bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně už v 15.30 hod.

 

Pozvání pro děti

V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – na RORÁTY a to ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. První roráty budou v pondělí 3. prosince. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.

 

ADORACE

neděle 2. prosince - celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku 14 - 15 hod., kostel sv. Mořice 19 - 20 hod.

čtvrtek 6. prosince (den modliteb za kněžská povolání) – kostel Všech svatých v Hradisku (17.15 – 18.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

pátek 7. prosince – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7 – 16 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

neděle 9. prosince - kostel sv. Mořice 19 - 20 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření

čtvrtek před prvním pátkem (6. 12.) – kostel Panny Marie od 9 – 11 hod., kostel Všech svatých v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.

první pátek v měsíci (7. 12.) – kostel sv. Mořice od 15 – 17 hod.

 

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány od 2. prosince v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

 

První pátky

Ve farnosti SV. MOŘICE zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání (nejen letos, ale i dříve), k pravidelnému slavení prvních pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi, svatému přijímání a k účasti na mši svaté. Zahájení je společné – přijďte v pátek 7. prosince v 16.30 hod. na vikárku.

 

MEET UP pro mládež

KDE: Arcibiskupské gymnázium (AG) v Kroměříži. KDY: každý první pátek od 19 do 22 hod. PROGRAM: duchovní téma, modlitba, sdílení, společné aktivity i občerstvení a odpočinek. V případě potřeby je možnost přespat do soboty na domově mládeže.

Srdečně zve mládež děkanátu Kroměříž a Pastorační centrum AG

 

Vánoční hvězda

Dnes dopoledne, tj. 2. 12., v předsíni kostela sv. Mořice a večer v kostele sv. Jana Křtitele si můžete po mši sv. zakoupit vánoční hvězdu a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí ve Fakultní nemocnici Olomouc. Vánoční hvězdy budou nabízeny ve dvou barvách (bílá a červená) a ve dvou velikostech (malá za 50 Kč a velká za 100 Kč). Udělejte radost obdarovaným i sobě! Děkujeme!

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 8. prosince ve 14 hod. do Děkanátního centra pro rodinu. Tentokrát výjimečně beze mše svaté. Společenství je otevřeno i pro nové zájemce, tak neváhejte a přijďte.

 

Modlitby matek (sv. Mořic)

Srdečně zveme všechny maminky (i babičky) do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži, kde se scházíme každý pátek v 16 hod. k modlitbě za naše děti, manžely a celé rodiny. Pro děti je k dispozici hernička Centra pro rodinu.

Na setkání se těší maminka Petra Zahradníčková (tel. 777 679 366)

 

Modlitby matek ve farnosti Hradisko

Lutopecny – úterý v 18 hod. u Přikrylů-Bařinky

Bezměrov – středa v 19 hod. - kontakt Eva Blešová

Hradisko – úterý v 19 hod. na faře - kontakt Julie Koblihová

Srdečně zveme k modlitbám další maminky

 

KLUB MAMINEK

Prosincové setkání se uskuteční v pondělí 10. prosince v 9.30 hod v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž. Těšíme se na všechny maminky i jejich děti.

 

O životě kněze, biskupa a spiritualitě HNUTÍ FOKOLÁRE

Přijměte pozvání České křesťanské akademie a Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) na besedu s Mons. Antonínem Baslerem a s P. Josefem Lamborem o Hnutí fokoláre (Díle Mariině) ve středu 12. prosince v 19 hod. ve studentském klubu AG. Otec biskup Antonín bude od 18 hod. slavit mši svatou v kostele sv. Jana v Kroměříži.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 13. prosince od 15 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Témátko na prosinec – TULÁCI LÁSKY. Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na www.cpr-kromeriz.cz.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA U SESTER VINCENTEK

PRO ŽENY: víkend 14. - 16. 12., vede P. Adam Rucki, přihlášky do 7. 12.

Kontakt: tel. 731 604 430, Malý Val 1553, Kroměříž, e-mail: ces.prov@vincentky.cz, www.vincentky.cz.

 

ADVENTNÍ „CESTIČKY K BOHU“

Arcidiecézní Centrum pro rodinný život nabízí dětem a rodičům pomůcku k prožívání doby přípravy na Vánoce. Adventní obrázek „Cestičky k Bohu“ i s pokyny k vyplňování si rodiče mohou stáhnout na: www.rodinnyzivot.cz a adventní dobrodružství může začít.

Všem rodinám přeji, ať v dnešní rychlé době najdou tak potřebnou chvilku pro modlitbu a malé povzbuzení k životu s Bohem. Věřím, že Bůh jim všem, malým i velkým, dá v letošním adventu bohatě zakusit svoji blízkost,“ dodává P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci.

 

Farnost sv. Mořice v Kroměříži ve spolupráci s farností Panny Marie v Kroměříži VYHLAŠUJE SBÍRKU pro Nadační fond dětské onkologie Krtek
CO SBÍRÁME: narozeninové dárky, vlhčené ubrousky pro děti, klasické přikrývky – vnitřky pratelné při teplotě 60 °C, polštáře 70 × 90 cm, plněno dutým vláknem, pratelné při teplotě 40–60 °C, drobné nové hračky jako odměna za různé výkony (malá autíčka, panenky, hry, lego, časopisy pro děti atd.) KAM VĚCI PŘINÉST: Po každé mši svaté do sakristie u sv. Mořice a u Panny Marie.Všechny hmotné dary budou předány při benefičním koncertě, který se bude konat v sobotu  5. 1. 2019 v 16.00 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 2. 12. 2018, 1. adventní

Bože, prosíme za nevěřící a hledající, aby v předvánočním čase nemysleli jen na dárky, ale poznali a pochopili, kdo je pro ně tím největším darem a našli cestu k narozenému Ježíši.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. Neboť on s tebou v jednotě …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme za nevěřící a hledající, aby v předvánočním čase nemysleli jen na dárky, ale poznali a pochopili, kdo je pro ně tím největším darem a našli cestu k narozenému Ježíši.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Nejsvětější Panno Maria, Ty ses chtěla nazývat Matkou Božské milosti, abychom Ti nikdy nepřestali důvěřovat. Vroucně Tě prosíme, přijmi nás mezi své služebníky a služebnice.

Zasvěcujeme Ti svůj rozum, abychom stále pamatovali na lásku, které jsi hodna. Zasvěcujeme Ti své srdce, abychom po Bohu nejvíce milovali Tebe.

Vznešená Královno, chceme Ti věrně sloužit.
Skryj nás i naše rodiny a přátele pod svůj ochranný plášť, pomáhej nám ve všech potřebách duše i těla, ale zejména v těžké hodině smrti.

Matko Božské milosti, víme, že nás miluješ více, než my milujeme sebe. Buď proto naší Matkou a Paní! Vládni a rozhoduj nad námi a nad vším, co je naše, jak se Ti zlíbí!

Matko naše, vypros nám požehnání u Boha. Přimlouvej se za nás ve chvílích lidské slabosti, abychom Ti zachovali věrnost a jednou Tě v nebi chválili, milovali a Tobě děkovali. Amen.

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES