TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 41

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

9. 12. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Sestry a bratři, v měsíci prosinci nás Svatý otec v Apoštolátu modlitby prosí, abychom se modlili na tento úmysl:

ABY PLAMEN NADĚJE ROZEHNAL TEMNOTY VÁLKY

A DĚTI V SÝRII ZAKOUŠELY V ČASE PŘÍPRAVY NA VÁNOCE POKOJ.

(komentář k tomuto úmyslu papeže Františka najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz)

P. Josef

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, v Lukášově evangeliu (Lk 3,1–6) dnes slyšíme, že Jan Křtitel uslyšel BOŽÍ SLOVO. Uslyšel a jednal podle NĚHO. Prožíváme čas přípravy na oslavu narození slíbeného zachránce. Jakým způsobem se máme na Vánoce připravit, abychom také slyšeli Boží slovo, a nepřeslechli ho přes všechen předvánoční shon? Najděte si společný čas a povídejte si o tom, co jste během dne prožili s Bohem, hledejte a OBJEVUJTE HO V KAŽDODENNÍCH RADOSTECH I STAROSTECH. Vánoce jsou narozeniny Pána Ježíše – dostane i On něco od nás?

 

SVÁTKY v TÝDNU

Čtvrtek 13. 12. – památka sv. Lucie, panny a mučednice

Pátek 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 

Za týden - 16. prosince - 3. neděle adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

UPOZORNĚNÍ na změnu bohoslužeb

V sobotu 15. 12. bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně už v 15.30 hod.

V době adventní jsou mše sv. v kapli sv. Vincence ve všední dny v 6.45 hod.

Ve všední dny v kostele sv. Mořice jsou mše svaté slouženy v křestní kapli.

 

Pozvání pro děti

Také ve druhém adventním týdnu zveme všechny děti na roráty, které slavíme od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.

 

ADORACE v neděli 9. 12 a 16. 12.

Přijměte pozvání a přijďte do kostela sv. Mořice 19 - 20 hod.

 

Nahlaste nám prosím NEMOCNÉ, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, jsou zapisovány v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Díky skautům putuje až k nám světlo z Betléma. Slavnostní předání BETLÉMSKÉHO SVĚTLA bude při zahájení mše svaté v kostele sv. Mořice neděli 16. 12. v 10.15 hod. Bude přineseno a bude hořet také v ostatních kostelech a kaplích. Můžete si je o 3. adventní neděli i během následujících dnů přenést do svých domovů.

 

JEDNÁNÍ ČLENŮ FARNÍ RADY

farnosti sv. Mořice se koná v úterý 11. 12. v 19 hod. na vikárce. Ve farnosti Hradisko se sejdeme v pondělí 17. 12. v 19 hod. na faře.

P. Josef

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 10. 12. v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 12. 12. v 18 hod. na faře v Hradisku.

Srdečně zve Petr Váňa

 

KLUB MAMINEK

Milé maminky, nenechejte si ujít prosincové setkání Klubu maminek, které se uskuteční v pondělí 10. 12. v 9.30 hod v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž. Přijďte si popovídat o vánočních tradicích, vyrobit si něco hezkého pro vánoční výzdobu nebo jen tak posedět u kávy nebo čaje. Pro děti je připraven program.

Na vaše děti i na vás se těší pracovnice Centra pro rodinu

 

O životě kněze, biskupa a spiritualitě HNUTÍ FOKOLÁRE

Přijměte pozvání České křesťanské akademie a Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) na besedu s Mons. Antonínem Baslerem a s P. Josefem Lamborem o Hnutí fokoláre (Díle Mariině) ve středu 12. 12. v 19 hod. ve studentském klubu AG. Otec biskup Antonín bude od 18 hod. slavit mši svatou v kostele sv. Jana v Kroměříži.

 

VEČER CHVAL

Ve středu 12. 12. od 19 hod. (po studentské mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele) se uskuteční v dolní kapli Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) další z pravidelných VEČERŮ CHVAL s kapelou a řečníkem. Můžete se těšit i na slovo povzbuzení, svědectví a malé občerstvení.

Srdečně zve nadační fond Credo a Pastorační centrum AG

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 13. 12. od 15 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Témátko na prosinec: TULÁCI LÁSKY - RAOUL A MADELEINE FOLLEREAU. Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na www.cpr-kromeriz.cz.

 

SPOLEČENSTVÍ ADVENTNÍCH MODLITEB

Milí farníci, srdečně Vás zvu ke společným modlitbám v rámci adventní novény od 15. 12. do 23. 12. Novénu se začínáme modlit již tradičně u nás (Pořízkovi) na adrese Kojetínská 46 a to v sobotu 15. 12. od 14 do 15 hod. K další společné modlitbě v neděli 16. 12. a v pondělí 17. 12. se sejdeme v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž (za kostelem sv. Mořice) a to rovněž ve 14 hod.

Na společné chvíle s Vámi se těší Jarmila Pořízková

 

Příležitost ke svátosti smíření v době adventní

Ve farním kostele v Hradisku bude zpovídat P. Václav příští neděli 16. 12. od 8.45 do 10 hod.

V kostele sv. Mořice se zpovídá od 17. do 21. 12. odpoledne od 15 do 17 hod.

 

SLUŽBA U JESLIČEK

Během vánočních svátků je vhodné, aby naše kostely byly co nejvíce otevřeny k modlitbě a návštěvě u Jesliček. Pomozte prosím zajistit službu v kostele sv. Mořice a sv. Jana a zapište se na rozpis na stole v kostele sv. Mořice u bočního vchodu.

 

VÁNOČNÍ PŘÍPRAVY a VÝZDOBA

FARNOST SV. MOŘICE (kostel sv. Mořice a sv. Jana Křtitele)

Odjezd na kácení stromků je naplánován na sobotu 15. 12. v 8 hod. od kostela sv. Mořice, usazování stromků v kostelích pak po 9 hod. Prosíme ochotné muže na kácení a / nebo usazování, aby se hlásili V. Pořízkovi (736 522 846).

Další práce výzdoby, včetně natažení elektroinstalace, montáže konstrukce a kulis betléma, se uskuteční v sobotu 22. 12. od 9 hod. Prosíme zvláště mládež ale i dospělé a děti o pomoc. Poté bude proveden úklid a položení koberců v kostele svatého Mořice spolu s úklidovou skupinkou tohoto týdne. Ochotní zájemci pro pomoc při těchto pracích, se prosím, hlaste rovněž V. Pořízkovi. Děkujeme.

HLEDÁME VEDOUCÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Charita Kroměříž hledá vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky pro koledování v Kroměříži. Vítáme dospělé osoby, mládež starší osmnácti let a maminky na mateřské i s dětmi, všechny, kteří mají chuť pomoci. Jak se přihlásit? Telefonicky: 737630670 nebo e-mailem: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz (kontakt pro předání informací). Kdy se koleduje? Od 2. 1. do 13. 1. 2019. Den i čas dle vašich možností. DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE!

 

Sbírka pro Nadační fond dětské onkologie Krtek

Farnost sv. Mořice ve spolupráci s farností Panny Marie v Kroměříži se zapojuje do sbírky pro Nadační fond dětské onkologie Krtek.

CO SBÍRÁME: narozeninové dárky, vlhčené ubrousky pro děti, klasické přikrývky (vnitřky pratelné při teplotě 60 °C), polštáře 70 × 90 cm (plněné dutým vláknem, pratelné při teplotě 40–60 °C), drobné pouze nové (ne plyšové) hračky jako odměna za různé výkony (malá autíčka, panenky, hry, lego, časopisy pro děti atd.)

KAM VĚCI PŘINÉST: Po každé mši svaté do sakristie u sv. Mořice a u Panny Marie.

Všechny hmotné dary budou předány při benefičním koncertě, který se bude konat v sobotu 5. 1. 2019 v 16 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži.

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 9. 12. 2018, 2. adventní

Bože, ať nás časté přijímání Těla a Krve tvého Syna očistí od hříchů a dá nám účast na nebeské radosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. Neboť on s tebou v jednotě …

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, ať nás časté přijímání Těla a Krve tvého Syna očistí od hříchů a dá nám účast na nebeské radosti.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES