TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 42

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

16. 12. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Radost je nejsilnější vyjádření lásky k životu a k Bohu, který tento život daruje, posilňuje a završuje. Tato radost se musí stát základem celého našeho života!

(www.virc.at)

A kde je pramen opravdové radosti, nám připomíná vstupní antifona, která je vzata z dnešního druhého čtení:

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko (Flp 4,4-5).

P. Josef

 

Děkuji všem, kdo jste v kostele sv. Mořice svými dary podpořili Biblický apoštolát. Vybralo se 4 053 Kč.

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milí rodiče a milé děti, už několikátý týden nás v evangeliích provází Jan Křtitel, o kterém Písmo Svaté říká, že není většího člověka, který by se narodil z ženy. Jistě stojí za to  zamyslet se víc nad jeho slovy! Popřemýšlejte, co jeho výzvy znamenají pro dnešek a mějme odvahu ptát se jako lidé z dnešního Lukášova evangelia (Lk 3,10–18): „A co máme dělat my?

 

Dnes je sbírka na potřeby farnosti. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, a to zvláště v pondělí (17. 12), kdy slaví své 82. narozeniny.

 

Ode dneška je vám k dispozici VÁNOČNÍ LIST, který může být „užitečný“ i vašim blízkým a sousedům, kteří naše kostely pravidelně nenavštěvují. Prosíme, nabídněte jej i ve svém okolí. Děkujeme.

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Díky skautům putuje až k nám světlo z Betléma. Slavnostní předání BETLÉMSKÉHO SVĚTLA bude při zahájení mše svaté v kostele sv. Mořice dnešní neděli 16. 12. v 10.15 hod. Bude přineseno a bude hořet také v ostatních kostelech a kaplích. Můžete si je o 3. adventní neděli i během následujících dnů přenést do svých domovů.

 

RORÁTY

Milé děti, pojďte naproti Ježíškovi také ve třetím adventním týdnu do kaple sv. Vincence na Malém Valu. Po rorátní mši svaté, která je od pondělí do pátku vždy od 6.45 hod., vás sestry vincentky zvou na snídani.

 

Příští neděle 23. prosince je 4. neděle adventní.

 

ADORACE v neděli 16. 12 a 23. 12.

Přijměte pozvání a přijďte do kostela sv. Mořice v době od 19 do 20 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření v době adventní

Ve farním kostele v Hradisku zpovídá P. Václav dnes (16. 12.) od 8.45 do 10 hod.

V kostele sv. Mořice se zpovídá od 17. do 21. 12. odpoledne od 15 do 17 hod.

V tomto třetím adventním týdnu budou přítomni i kněží z farností našeho děkanátu.

Podrobnější informace najdete na vývěsce a ve Vánočním listu.

 

Nahlaste nám prosím NEMOCNÉ, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH ve farnosti Hradisko

Ještě před vánočními svátky, ve čtvrtek 20. prosince během dopoledne, navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

VÁNOČNÍ VÝZDOBA

FARNOST sv. MOŘICE: Vánoční výzdoba kostelů, včetně natažení elektroinstalace, montáže konstrukce a kulis betléma, se uskuteční v sobotu 22. 12. od 9 hod. Prosíme zvláště mládež ale i dospělé a děti o pomoc. Poté bude proveden úklid a položení koberců v kostele svatého Mořice spolu s úklidovou skupinkou tohoto týdne. Ochotní zájemci pro pomoc při těchto pracích, se prosím, hlaste Vítu Pořízkovi (736522846). Děkujeme všem, kteří v sobotu přivezli a osadili vánoční stromky.

FARNOST HRADISKO: Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v sobotu 22. 12. od 8.30 hod.

 

JEDNÁNÍ ČLENŮ FARNÍ RADY v Hradisku

se uskuteční v pondělí 17. 12. v 19 hod. na faře.

P. Josef

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2018

Celkový přehled bohoslužeb najdete ve Vánočním listu. Zde uvádíme jen nejbližší sváteční dny:

 

Pondělí 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN

6.50 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

15.30 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)

„Půlnoční“ mše svaté:

21.00 hod. – kostel sv. Mořice (zpěvem doprovodí VÁNOČNÍ SBOR u kostela sv. MOŘICE)

21.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Úterý 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

 7.45 hod. – kostel sv. Mořice

 8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

 9.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul. (po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a celodenní adorace)

 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Středa 26. prosince – Svátek sv. Štěpána

 7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

 7.45 hod. – kostel sv. Mořice

 8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele (zpěvem doprovodí BARTKŮV SMÍŠENÝ CHRÁMOVÝ SBOR kostela P. Marie v Kroměříži)

 

SPOLEČENSTVÍ ADVENTNÍCH MODLITEB

K adventním modlitbám vždy od 14 do 15 hod. zve paní Jarmila Pořízková.

Neděle (16. 12.) a pondělí (17. 12.) -  Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4.

Úterý (18. 12.) - Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54.

Středa (19. 12.) - Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo náb. 4262/2b.

Čtvrtek – neděle (20. – 23. 12.)  U Pořízků, Kojetínská 46.

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB po skončení novény pokračuje ve svátky a neděle až do HromnicKde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 14 hodin. Nejbližší termíny: středa 26. 12., neděle 30. 12., úterý 1. 1., neděle 6. 1., neděle 13. 1.

 

ŽIVÝ BETLÉM

Přijměte pozvání na ŽIVÝ BETLÉM, kterým děti Církevní ZŠ v Kroměříži chtějí připomenout oslavu narození Ježíše Krista. KDY: ve čtvrtek 20. 12. v 10 hod. na nádvoří radnice a v 16 hod. na Velkém náměstí. Taktéž přijměte pozvání ve 14 hod. ke společnému zpěvu koled s žáky naší školy na nádvoří radnice.

Po celý tento den zde budete mít možnost získat vánoční dárky z dílničky našich maminek. Přijďte se podívat a podpořit nás, všichni se na vás těšíme a upřímně přejeme: AŤ SE PRAVÉ VÁNOCE NARODÍ VE VAŠICH SRDCÍCH!

Vedení a žáci CZŠ v Kroměříži

 

Sbírka pro Nadační fond dětské onkologie Krtek

Farnost sv. Mořice ve spolupráci s farností Panny Marie v Kroměříži se zapojuje do sbírky pro Nadační fond dětské onkologie Krtek.

CO SBÍRÁME: narozeninové dárky, vlhčené ubrousky pro děti, klasické přikrývky (vnitřky pratelné při teplotě 60 °C), polštáře 70 × 90 cm (plněné dutým vláknem, pratelné při teplotě 40–60 °C), drobné pouze nové (ne plyšové) hračky jako odměna za různé výkony (malá autíčka, panenky, hry, lego, časopisy pro děti atd.)

KAM VĚCI PŘINÉST: Po každé mši svaté do sakristie u sv. Mořice a u Panny Marie.

Všechny hmotné dary budou předány při benefičním koncertě, který se bude konat v sobotu 5. 1. 2019 v 16 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži.

 

HLEDÁME VEDOUCÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Charita Kroměříž hledá vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky pro koledování v Kroměříži. Vítáme dospělé osoby, mládež starší osmnácti let a maminky na mateřské i s dětmi, všechny, kteří mají chuť pomoci. Jak se přihlásit? Telefonicky: 737630670 nebo e-mailem: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz (kontakt pro předání informací). Kdy se koleduje? Od 2. 1. do 13. 1. 2019. Den i čas dle vašich možností. DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE!

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 16. 12. 2018, 3. adventní

Bože, posiluj nás v každodenním životě, ať následujeme příklad Svaté rodiny a svůj pozemský život naplňujeme společenstvím lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, posiluj nás v každodenním životě, ať následujeme příklad Svaté rodiny a svůj pozemský život naplňujeme společenstvím lásky.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Zásvětná modlitba sv. Markéty Marie

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, zasvěcuji ti a odevzdávám svou osobu, svůj život a své skutky, své obtíže a kříže a umiňuji si, že od nynějška všeho, co jsem a co mám, budu užívat jenom k tvé cti, lásce a oslavě.

Je mým pevným, neodvolatelným rozhodnutím zcela ti náležet, všecko konat z lásky k tobě a varovat se všeho, co by se ti mohlo nelíbit.

Proto volím tebe, Nejsvětější Srdce, za jediný předmět své lásky, za ochránce svého života, za záruku své spásy, za podporu své slabosti a nestálosti, za náhradu chyb celého mého života a za jisté útočiště v hodinu smrti.

Přelaskavé Srdce, buď mým obhájcem před Bohem, svým věčným Otcem a odvrať ode mne tresty jeho spravedlivého hněvu.

Srdce plné lásky, v tebe skládám všecku svou důvěru. Pro svou slabost a zlobu se všeho obávám, ale od tvé dobroty všecko s důvěrou očekávám. Znič ve mně,
co se ti nelíbí, nebo ti odporuje.

Tvá čistá láska ať se vtiskne v mé srdce tak pevně, abych na tebe nemohl (a) zapomenout a aby mě nic nemohlo od tebe odloučit. Božské Srdce, zapřísahám tě pro tvou neskonalou dobrotu, abys vrylo mé jméno hluboko v sebe. Toužím, aby všecko mé blaho a všechna má čest záležela v tom, abych směl (a) žít a umřít v tvé svaté službě. Amen.

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES