TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník V. / č. 43
Ročník V. / č. 44

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
SVÁTEK SVATÉ RODINY

23. 12. 2018
30. 12. 2018


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Milí přátelé, sestry a bratři,

přejeme Vám požehnané a milostiplné vánoční svátky naplněné radostí z Kristova narození. Dobrý Bůh, který je nám tak blízko, kéž Vás provází svým požehnáním po všechny dny nového roku 2019.

P. Josef, P. Pavel Lev, P. Jiří a P. Václav

 

 

KARTIČKY PRO DĚTI

Milý tatínku, milá maminko, milé děti, o obou ženách z dnešního evangelia (Lk 1,39–45) víme, že byly v požehnaném stavu, to znamená, že očekávaly narození dítěte. Zavzpomínejte na chvíle, kdy jste společně očekávali narození vašich dětí. Jistě se z nového života radovalo i vaše okolí. Při modlitbě Zdrávas Maria si vzpomeňte na tento požehnaný čas a proste Marii o přímluvu za sebe navzájem.

V neděli o týden později na svátek SVATÉ RODINY uslyšíme úryvek (Lk 2,41–52) o Ježíšovi, který se rodičům ztratil. Maria a Josef Ježíše našli v chrámě. Ježíš se pak s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Možná jste podobnou nepříjemnou situaci zažili i vy. Domluvte si pravidla co dělat, když se někdo ztratí v přírodě, ve městě, ale popřemýšlejte také o tom, co si počít v případě, když se někdo vzdálí od Boha.

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 44 811 Kč, ve farnosti Hradisko 3 702 Kč. Kéž nekonečně štědrý Bůh odmění vaši štědrost.

 

Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlémy a připravili vánoční výzdobu našich kostelů. Poděkování patří také těm, kdo pro ně připravili jídlo.

 

Kéž Pán odplatí i těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u jesliček. Využijte tento vánoční čas a přicházejte během dne k jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby. Kdo můžete, nabídněte svůj čas a zapojte se ještě do služby, aby byly obsazeny všechny dny. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

 

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k výběru dovolených bude ve dnech 27. 12., 28. 12. a 31. 12. omezen provoz farní kanceláře.

 

JESLIČKY

O Vánocích jsou naše kostely mimo bohoslužby otevřeny k modlitbě a návštěvě u Jesliček v tuto dobu:

kostel sv. Mořice

25. 12., 26. 12.                    9.00 – 10.00 hod.   a   14.00 – 17.00 hod.

27. 12. – 29. 12.               10.00 – 12.00 hod.   a   14.00 – 17.00 hod.

30. 12.                                            9.00 – 10.00 hod.   a   14.00 – 17.00 hod.

31. 12.                                          10.00 – 12.00 hod.   a   14.00 – 16.00 hod.

1. 1. 2019                                       9.00 – 10.00 hod.   a   14.00 – 17.00 hod.

2. 1. – 5. 1.                                   10.00 – 12.00 hod.   a   14.00 – 17.00 hod.

6. 1., 13. 1.                                     9.00 – 10.00 hod.   a   14.00 – 17.00 hod.

kostel sv. Jana Křtitele

25. 12., 26. 12., 30. 12.                                                   14.00 – 18.00 hod.

1. 1., 6. 1. 2019                                                              14.00 – 18.00 hod.

kostel Panny Marie

25. 12.                                                                                      13.00 – 15.00 hod.

26. 12.                                                                                      13.00 – 18.00 hod.

27. 12.                                                                                      13.00 – 15.30 hod.

30. 12.,                                                                                     13.00 – 18.00 hod.

28. 12., 29. 12., 31. 12.         8.30 –  9.30 hod.   a   17.00 – 18.00 hod.

1. 1. 2019, 6. 1., 13. 1.                                                   13.00 – 18.00 hod.

Mimo to od 2. 1. do 5. 1. vždy půl hodiny před a po mši svaté.

 

SVÁTKY V ZÁVĚRU ROKU:

Středa 26. 12. – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Čtvrtek 27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Pátek 28. 12. – svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků

Neděle 30. 12.svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Pondělí 31. 12. – Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce

 

SVÁTKY V NOVÉM ROCE 2019

Úterý 1. 1. – slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Světový den modliteb za mír

Středa 2. 12. – památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Čtvrtek 3. 1. – Nejsvětějšího Jména Ježíš

Neděle 6. 1. – slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tři králové)

 

Mše svatá v Kroměřížské nemocnici

v kapli Božího milosrdenství bude sloužena v pátek 28. prosince ve 14 hod.

 

Mše svatá s obnovou manželských slibů

Milí manželé, zveme vás na svátek Svaté Rodiny v neděli 30. 12. na mši svatou s obnovou manželských slibů – v kostele sv. Mořice v 7.45 a 10.15 hod., v kostele v Hradisku v 9.15 hod. Přijďte projevit vděčnost jeden druhému před Bohem a svěřit své rodiny do ochrany Svaté Rodiny nazaretské.

 

Mše svaté s DĚKOVNOU POBOŽNOSTÍ na závěr roku – pondělí 31. 12.:

Farní kostel v Hradisku                                                 16 hod.

Kostel sv. Mořice                                                        16 hod.

Kaple Povýšení sv. Kříže                                             17 hod.

 

Mše svatá za občany a představitele města Kroměříže

bude sloužena v neděli 6. 1. 2019 o slavnosti Zjevení Páně v 10.15 hod. v kostele sv. Mořice.

 

Novoroční mše sv. na Svatém Hostýně

pondělí 31. prosince ve 23.45 hod. v bazilice na Svatém Hostýně zazní Te Deum a otec arcibiskup Jan bude sloužit novoroční mši svatou. Od 22.30 hod. modlitba růžence, od 23 hod. adorace.

 

ZMĚNY BOHOSLUŽEB

Čtvrtek 27. 12. – v kostele Všech svatých v Hradisku nebude mše svatá.

Čtvrtek 27. 12, pátek 28. 12. a pondělí 31. 12. - v kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše sv. v 7 hod.

Středa 2. 1. – mše sv. bude v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice. Mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele nebude.

 

ADORAČNÍ DEN A DEN MODLITEB ZA BOHOSLOVCE A PŘEDSTAVENÉ KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE.

Kaple Povýšení sv. Kříže – úterý 25. 12. 2018 (po mši sv. v 9 hod. do 17 hod.)

Kaple sv. Vincence de Paul – pondělí 31. 12. 2018 (po mši sv. v 7 hod. do 14 hod.)

 

ADORACE

Neděle 23. 12. – kostel sv. Mořice (19 – 20 hod.)

Úterý 25. 12. – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže (10 – 17 hod.)

Pondělí 31. 12. – celodenní adorace v kapli sv. Vincence de Paul (8 – 14 hod.)

Čtvrtek 3. 1. (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel Všech svatých v Hradisku (17.15 – 18.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

Pátek 4. 1.kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod., (v kapli sv. Vincence adorace nebude)

Neděle 6. 1. – celodenní adorace v kapli Povýšení svatého Kříže (8.30 – 17 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku (14 – 15 hod.), kostel sv. Mořice (19 – 20 hod.)

 

Příležitost ke svátosti smíření:

čtvrtek před prvním pátkem (3. 1.) – kostel Panny Marie (9 - 11 hod.), farní kostel v Hradisku (17.15 – 18.00 hod.)

první pátek v měsíci (4. 1.) – kostel sv. Mořice (15 - 17 hod.)

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

UPOZORNÉNÍ: lednová návštěva nemocných po domech v obcích farnosti Hradisko se uskuteční až na konci měsíce a to ve čtvrtek 31. 1.  v dopoledních hodinách. V případě potřeby dle telefonické domluvy i dříve.

(P. Jiří Orság)

 

První pátky

Ve farnosti SV. MOŘICE zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání, k pravidelnému slavení prvních pátků v měsíci, tj. ke svaté zpovědi, svatému přijímání a k účasti na mši svaté. Zahájení je společné - přijďte v pátek 4. ledna v 16.30 hod. na vikárku.

 

SPOLEČENSTVÍ „VÁNOČNÍCH“ MODLITEB

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB, na které jste byli zváni v adventu, pokračuje ve svátky a neděle až do HromnicKde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 14 hod. Nejbližší termíny: středa 26. 12., neděle 30. 12., úterý 1. 1., neděle 6. 1., neděle 13. 1.

 

VÁNOČNÍ SBOR u sv. MOŘICE doprovodí „půlnoční“ mši sv. v pondělí 24. 12. 2018 ve 21 hod. v kostele sv. Mořice. Přijměte pozvání k oslavě Ježíšova narození!

 

BARTKŮV SMÍŠENÝ CHRÁMOVÝ SBOR kostela P. Marie v Kroměříži bude zpívat v průběhu mše sv. o svátku sv. Štěpána ve středu 26. 12. 201818 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

 

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU MORAVAN

V sobotu 29. 12. 2018 v 17 hod. jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice na vánoční koncert, při němž zazní Česká vánoční mše Václava Mýtného, Česká mariánská muzika od Adama Michny z Otradovic a vánoční koledy v podání smíšeného pěveckého sboru Moravan.

 

BENEFIČNÍ KONCERT u sv. Mořice

V sobotu 5. 1. 2019 zveme všechny na benefiční koncert, který začíná v 16 hod. v kostele sv. Mořice. Při koncertu budou předány hmotné dary, které přijímáme v rámci sbírky pro NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK.

Přijďte si na závěr vánoční doby poslechnout koledy a podpořit dobrou věc!

(Lenka Doubravová, vedoucí Scholy Cantorum a Vánočního sboru u sv. Mořice)

 

Sbírka pro Nadační fond dětské onkologie Krtek

Farnost sv. Mořice ve spolupráci s farností Panny Marie v Kroměříži se zapojuje do sbírky pro Nadační fond dětské onkologie Krtek.

CO SBÍRÁME: narozeninové dárky, vlhčené ubrousky pro děti, klasické přikrývky (vnitřky pratelné při teplotě 60 °C), polštáře 70 × 90 cm (plněné dutým vláknem, pratelné při teplotě 40–60 °C), drobné pouze nové (ne plyšové) hračky jako odměna za různé výkony (malá autíčka, panenky, hry, lego, časopisy pro děti atd.)

KAM VĚCI PŘINÉST: Po každé mši svaté do sakristie u sv. Mořice a u Panny Marie.

Všechny hmotné dary budou předány při benefičním koncertu sobotu 5. 1. 2019 v 16 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky. Snaží se touto sbírkou formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících. V našem děkanátu se bude letos koledovat od 2. 1. do 13. 1. 2019.

Charita Kroměříž ještě prosí o dobrovolníky z řad dospělých, aby se přihlásili v kanceláři charity a stali se vedoucími skupinek koledníků Tříkrálové sbírky. Obrací se také na rodiče, aby povzbudili děti a umožnili jim zapojit se do koledování. Přihlaste se co nejdříve v sídle charity ve Ztracené ulici č. 63. Kontakt: tf.: 737 630 670, e-mail: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz.

MŠE svatá za koledníky Tříkrálové sbírky bude sloužena v sobotu 5. 1. 2019 v kostele Panny Marie v 8 hod. a žehnání koledníkům se uskuteční po mši sv. Srdečně zveme všechny koledníky i vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky.

 

Farní ples 2019

Přijměte pozvání na Farní ples. Koná se v sobotu 9. 2. 2019 od 19 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.

K poslechu a především tanci zahraje BIG BAND ZLÍN LUBOMÍRA MORÁVKA. Těšit se můžete na tombolu a bohatý doprovodný program. Mimořádná odměna je připravena pro ty, kdo přijdou oblečeni ve stylu první republiky.

Předprodej vstupenek bude zahájen v neděli 30. 12. u paní Šafaříkové - cena 240 Kč.

Věcné dary do tomboly přijímáme v sakristii nebo ve farní kanceláři. 

 

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

 

Pondělí 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN

6.50 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

15.30 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)

„Půlnoční“ mše svaté:

21.00 hod. – kostel sv. Mořice (zpěvem doprovodí VÁNOČNÍ SBOR u kostela sv. MOŘICE)

21.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Úterý 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

 7.45 hod. – kostel sv. Mořice

 8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

 9.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a celodenní adorace)

 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Středa 26. prosince – Svátek sv. Štěpána

 7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

 7.45 hod. – kostel sv. Mořice

 8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

(zpěvem doprovodí BARTKŮV SMÍŠENÝ CHRÁMOVÝ SBOR kostela P. Marie v Kroměříži).

 

Čtvrtek 27. prosince – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

 7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Pátek 28. prosince – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

 7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

 

Sobota 29. prosince – Pátý den v oktávu Narození Páně

11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

 

Neděle 30. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

 7.45 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá s obnovou manželských slibů)

 8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (mše svatá s obnovou manželských slibů)

10.15 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá s obnovou manželských slibů)

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Pondělí 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně

 7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu (po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 14.00 hod.)

Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:

16.00 hod. – kostel sv. Mořice

16.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

17.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

 

Úterý 1. ledna 2019 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

 8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

 9.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Sobota 5. ledna – Sobota po oktávu Narození Páně

11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

 

Neděle 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

 7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

 7.45 hod. – kostel sv. Mořice

 8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Neděle 13. ledna – Svátek Křtu Páně

 7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

 7.45 hod. – kostel sv. Mořice

 8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

 9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 23. 12. 2018, 4. adventní

Bože, naplňuj nás touhou, láskou a úctou k tvému Slovu, aby bylo naším častým pokrmem a stálým zdrojem života.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka, a s ještě větší láskou jsi ho obnovil, vždyť tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať my máme účast na jeho božství. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Bože, naplňuj nás touhou, láskou a úctou k tvému Slovu, aby bylo naším častým pokrmem a stálým zdrojem života.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Naději mít – naději dát

Naše naděje je Ježíš Kristus – naší nadějí je modlitba. Úvaha o osobě Kristově a zamyšlení nad modlitbou splynou v jedno. Chceme se k Ježíši modlit. Chceme se Ježíši klanět. Pane Ježíši Kriste, ty jsi naše naděje. Jsi pramen vší naděje. Všechno, co nám dodává odvahy, co z nás snímá strach, co nás napřimuje, co nás sílí a utěšuje, přichází od tebe a z darů, které jsi nám připravil. Největším darem je eucharistie. V ní nám daruješ svou přítomnost. Máme eucharistii (zde) před sebou. Jsi v ní pod způsobou chleba. Můžeme s tebou mluvit. Můžeme z tebe čerpat naději a můžeme s tebou o naději mluvit. Budeme se při tom opírat o myšlenky obsaženém v Písmu svatém Nového zákona. Představují Boží slovo. Slyšíce a vyslovujíce Boží slovo se budeme k tobě modlit. Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

„On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal otcem mnohých národů“ (Řím 4,18). …přišlo zaslíbení a tvůj příslib: Abrabám se stane otcem mnoha národů. Sára přivede na svět syna. Abrahámovou odpovědí byla víra a naděje. Pane Ježíši, před tebou byl svět plný beznaděje. Pak jsi přišel na tento svět a s tebou veliké zaslíbení a příslib spásy. V tebe věříme, v tebe doufáme, tebe milujeme.

P. Leo Kuchař: „Vždyť jsem to já“ (str.: 380-381), upraveno

 

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES