Ročník I. / č. 15                                18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                   3. 8. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Misionáři na Nové Guinei byl nápadný jeden muž, který po mši svaté v neděli vždy dlouho klečel před oltářem, i když už všichni odešli. Jednou si kněz dodal odvahy a zeptal se ho, proč tak dlouho zůstává v kostele a zač se modlí. Ten muž zvedl svůj hnědý obličej k misionáři a řekl: „Tam je slunce“ – ukázal hlavou na svatostánek – „a do toho slunce ponořuji svou duši.“

Když Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana na vysokou horu a oni ve chvíli proměnění spatřili jeho slávu, byl to pro apoštoly velmi silný zážitek. Zakusili Boží velikost a blízkost.

Ptejme se sami sebe: „Kdy jsem si naposled popřál(a) delší chvíle plodné duchovní samoty?“

 

P. Josef

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Pondělí – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Úterý     Posvěcení římské baziliky Panny Marie

Středa –  svátek Proměnění Páně

Pátek     památka sv. Dominika, kněze

Sobota  – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,

patronky Evropy

Neděle – 19. v mezidobí.               

 

Bohoslužby v Kroměříži 6. srpna o svátku Proměnění Páně:

  6:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  8:00 hod. – kostel Panny Marie

11:30 hod. – kaple sv. Kříže na Koperníkově ul.

18:00 hod. – kostel Panny Marie

19:00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Ve farnosti Hradisko u Kroměříže ve čtvrtek 7. srpna během dopoledne navštíví kněz nemocné po domech. Tento týden nebude ve čtvrtek večer mše svatá v kostele Všech svatých.

 

Církevní základní škola v Kroměříži hledá muže na pozici školník – údržbář. Vhodné pro zdravého a šikovného důchodce, práce na zkrácený úvazek, v příjemném kolektivu. Nástup od 18. srpna 2014.

Zájemci se mohou hlásit u paní ředitelky, tel.: 731 165 749.

 


Ročník I. / č. 16                                19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                   10. 8. 2014


Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Pondělí – památka sv. Kláry, panny

Úterý      sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Čtvrtek –  památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Pátek     slavnost NANEBEVZETÍ  PANNY  MARIE

                            Je to doporučený svátek – věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše svaté.

Neděle  – 20. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V kostele Všech svatých v Hradisku nebude mše svatá ve čtvrtek 14. srpna.

 

Bohoslužby v Kroměříži 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie:

  6:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  8:00 hod. – kostel Panny Marie

11:30 hod. – kaple sv. Kříže na Koperníkově ul.

17:00 hod. – kostel sv. Mořice

18:00 hod. – kostel Panny Marie

19:00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

15. srpna 1768 byl posvěcen filiální kostel sv. Jana Křtitele. Liturgickou oslavu Výročí posvěcení kostela prožijeme při mši svaté v neděli 17. srpna večer v 18:00 hod.

V neděli 17. srpna je hlavní pouť na Svatém Hostýně. Mši svatou v 10:15 hod. bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner.

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES